Navigácia

Partners

Sobota 30. 5. 2015

Zvonenia

       

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 482
  966 01 Hliník nad Hronom
 • +421 x 0456761325
Počet návštev: 1770523

Mapa

Z lietadla...

 

Novinky

 • Koncert k MDD

  Oslavy MDD na škole sme začali už v piatok 29. 5. 2015 výchovným koncertom speváka Martina Krausza. Okrem vypočutých skladieb si deti formou hry prehĺbili svoje vedomosti o hudobných nástrojoch a úspech mala aj bubnová show Radoslava Zeleňáka. Odvážnejšie deti najviac potešilo, že si mohli na štadióne aj zatancovať... fotoalbum

 • V ZOO Bojnice

  Bojnická zoologická záhrada je najstaršou na Slovensku, pre verejnosť je otvorená od roku 1955. Naši piataci a šiestaci 26. mája 2015 mali možnosť zoznámiť sa s jej obyvateľmi. Medzi kvapkami dažďa (ktoré neskôr vystriedalo aj slniečko) hľadali odpovede na pripravené otázky. Viete, čo je Takin zlatý? Akej farby sú plameniaky? Najjedovatejšia žabka... O pomoc požiadali aj zriadencov ZOO.     fotoalbum

 • 19. máj - Medzinárodný deň mlieka

  Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. A že je aj naozaj chutné - sa v tento deň mohli presvedčiť všetci žiaci (aj učitelia) našej školy počas mliečnej desiaty, o ktorú sa postarala naša vedúca ŠJ. O propagáciu Dňa mlieka sme sa zasa postarali my - reláciou v školskom rozhlase, postermi vo vestibule školy. A umyté kelímky od termixov skončili v kontajneroch na plasty...    fotoalbum

 • Farebný svet

  „... bez nich nezakvitne žiadny kvet, tešme sa teda, že farebný je svet...“  Aj takéto slová zneli v nedeľu 10. mája 2015. Kultúrny dom v Hliníku nad Hronom sa na chvíľu premenil na farebný svet. Naši žiaci pod vedením pani učiteliek pripravili pre mamičky opäť pekný program. Spríjemnili tak toto májové popoludnie všetkým, potešili mamičky, starké, babičky. Slová dozneli, hudba stíchla. Ostali v nás všetkých krásne pocity...         fotoalbum

 • Škola v prírode

  Celkom netradičný plavecký kurz zažili naši tretiaci. Bol totiž súčasťou Školy v prírode na Chate u daniela na Repišti. Okrem vyučovania plávania v termálnych kúpeľoch v Sklených Tepliciach zažili dievčatá a chlapci veľa hier, turistiky a zábavy. Asi najviac budú spomínať na obľúbené táborové hry, turistické vychádzky, nočnú hru alebo návštevu včelej farmy. No radosť mali predovšetkým z plávania, v ktorom sa veľmi pekne zdokonalili.   fotoalbum

 • Logická olympiáda - celoslovenské kolo

  V dňoch 22.- 23. apríla 2015 sa v Prešove konalo finálové kolo Logickej olympiády pre nadaných. Zúčastnilo sa ho 145 žiakov. Majo Rajnoha  z 5. A triedy patril vo svojej kategórii 5. - 9. ročník medzi najmladších, takže jeho 40. miesto v rámci Slovenska bol určite úspech.     Viac http://www.logickaolympiada.sk/v-presove.html

 • Dilongstar 2015

  V nedeľu 12. apríla prebehlo v kultúrnom dome školské finále speváckej súťaže DilongStar. Výsledky na podstránke CVČ alebo tu.          Fotogaléria      link na film

 • Rozprávková noc v škole

  Na piatok 10. 4. sa žiaci I. stupňa už dávno tešili. Vtedy sa totiž mala uskutočniť Rozprávková noc v škole, plná rozprávkových bytostí, hudby a tanca.

  Podujatie sa skutočne vydarilo, určite aj vďaka „hudobníkovi“ Adamkovi Kickovi, moderátorkám Naďke a Monike, trpezlivej pani Anke Demkovej, ktorá s deťmi tancovala „o dušu“. Všetko sa to uskutočnilo pod starostlivými očami p. učiteliek. O sladkú odmenu za pekné karnevalové rozprávkové masky sa postaral náš sponzor COOP Jednota. Nechýbala ani večerná prechádzka, púšťanie lampiónov šťastia, rozprávkové kino, ale aj plno hier so svojimi kamarátmi.

 • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

  Riaditeľka Základnej školy v Hliníku nad Hronom oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že  rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods, 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 15.04.2015

 • Deň o prírode

  Deň o prírode alebo Vráťme sa k lesu, bol názov zaujímavého dopoludnia, ktoré pre žiakov I. stupňa pripravila Ing. K. Dávidová, lesná pedagogička. Spolu so svojimi kolegami a priateľmi umožnili deťom na dvanástich stanovištiach spoznávať prírodu cez ukážky preparovaných živočíchov, čuchové a sluchové „poznávačky“, zaujímavé prírodovedné hry, stretnutie so sokoliarmi, ale aj priblíženie práce lesníka, jeho lesných pomôcok a mnohé ďalšie aktivity. Deti mimoriadne zaujalo aj pílenie dreva, pretože si sami mohli odpíliť kúsok konára alebo aj s radosťou prekonávali prekážky na lane. Medzi deti prišlo aj hasičské auto, ktoré názorne predviedlo aj likvidáciu  „požiaru“. Vydarené podujatie podporilo aj pekné počasie a p. učiteľky, ktoré  sprevádzali deti na cestičkách za poznaním.    fotoalbum

 • Akcie CVČ Fantázia

  Výsledky súťaže O najkrajšiu kraslicu, Rozprávkového kvízu spolu s fotografiami nájdete na podstránke CVČ alebo tu.     

 • Vynášanie MORENY

  Žiaci 7. ročníkov na Regionálnej výchove oživili tradíciu vynášania Moreny. Tento rituál spätý s históriou našich predkov sa uskutočňoval koncom zimy a vyjadroval túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka. Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo upáliť.

 • Deň narcisov

  Posledný marcový piatok sa niesol aj v našej škole v znamení žltých narcisov. Do Dňa narcisov sa pravidelne zapájame už niekoľko rokov, a tak tomu nebolo inak ani tento rok. Tri štvorčlenné skupiny dievčat v sprievode členiek Červeného kríža a Sociálnej komisie  pri Obecnom úrade v Hliníku nad Hronom s radosťou odovzdávali žltý kvietok všetkým, ktorí akoukoľvek sumou prispeli na pomoc ľuďom bojujúcim s rakovinovým ochorením. Vďaka ochote všetkých sa v našej obci vyzbieralo pekných 845,53 €, ktoré hneď putovali na účet nadácie Ligy proti rakovine. Všetkým zo srdca ďakujeme!

 • Plavecký kurz - piataci

  V dňoch 17. až 20. marca 2015 boli vytrvalými návštevníkmi Mestskej plavárne v ZH naši piataci. Ich cieľom bolo stať sa plavcami alebo aspoň v prípade nutnosti - neutopiť sa. Do akej miery sa im to podarilo - posúďte aspoň z fotosnímok... fotogaléria

 • Zatmenie Slnka

  20.3.2015 sme si nenachali ujsť príležitosť vidieť čiastočné zatmenie Slnka ani počas vyučovania. Prestávky sme využili aj na fotenie, filmovanie...

 • Na návšteve v obecnej knižnici

  Aké úlohy má knižnica, kto pracuje v Obecnej knižnici v Hliníku nad Hronom, kedy je otvorená pre verejnosť, ako sú v nej usporiadané knihy a ďalšie otázky, na ktoré mali žiaci 1. stupňa odpovedať po návšteve v obecnej knižnici...

 • Vesmír očami detí

  Dňa 10. 3. 2015 sme sa zúčastnili vyhodnotenia a odovzdania cien regionálneho kola výtvarnej súťaže.

  Cenu poroty získala Patrícia Šovčíková (2. B) za prácu „Na neznámej planéte“ a spolu s prácou Vojtecha Tököliho (2. B) „Vesmír mojimi očami“ postupujú do celoslovenského kola.

  BLAHOŹELÁME!

  Výstavu prác si verejnosť môže prezrieť denne od 11.3. do 31.3. 2015 od 8:00 do 16:00 v Krajskej hvezdárni a planetáriu M. Hella v ZH.

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Minulý týždeň sa v Knižnici na dlani konalo školské kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Svoje recitačné zručnosti predviedlo 20 súťažiacich zo 4.-9. ročníka. A takto sa im darilo:

    POÉZIA (4. – 6. ročník)

    1. Simon Szakszon, 4.A               2. Marian Rajnoha, 5.A                3. Jasmína Glezgová, 6.B

 • Súťaž o naj-Valentínske dvere

  Vo februári Poškorádio vyhlásilo súťaž „ O NAJ VALENTÍNSKE DVERE“, do ktorej  sa z II. stupňa zapojili všetky triedy. Prekvapením boli prvostupniarske triedy, ktoré zobrali iniciatívu do svojich rúk a tiež vyzdobili dvere svojej triedy. Boli to tri triedy: 2.A, 3.A, 3.B

  Všetky valentínske, ale aj tie antivalentínske dvere boli pekné, zaujímavé a hlavne originálne. Hlavným cieľom tejto súťaže bolo tie naše klasické triedne dvere oživiť, a to sa nám vďaka vám aj podarilo.

 • Logická olympiáda

  Logická olympiáda je celoslovenská olympiáda pre intelektovo nadaných žiakov. Školského kola, ktoré sa uskutočnilo 27. februára 2015, sa zúčastnil  Marián Rajnoha, žiak 5. A. Dosiahol 10 zo 16 bodov, čím sa zaradil medzi úspešných riešiteľov. Výsledky sme poslali do celoslovenského finále logickej olympiády, ktorá sa bude konať v Prešove. Majo, blahoželáme!

 • Miniplayback schow

  27. februára 2015 sa uskutočnil 1. ročník hudobno-tanečnej zábavnej súťaže Mini Playback Show.  Zapojilo sa doň 20 detí.  Výsledky: 

     1. miesto:       Nicole Kodman-Lazy Song / Bianka Horváthová, Lucia Boboková, Sabína Kultánová, Sabina Sýkorová/

     2. miesto:       Horkýže Slíže-Horná Dolná / Filip Ďurian, Jakub Farbák, Vladimír Bros/

 • Stolnotenisový turnaj Banskobystrického kraja

  Dňa 22.2.2015 naše deti bojovali v ťažkej konkurencii celého BB kraja, ale zvládli to k spokojnosti. Spolu súťažilo 32 detí v dvoch kategóriách. Najlepšie sa umiestnila Terezka Perháčová z 5. A triedy na 6. mieste v kategórii mladších žiakov. Turnaja sa zúčastnili ešte: Adam Kicko, Adam Pekár, Ondrej Mikuláš a Peťko Perháč.

 • Naši deviataci a predmet Tvorba absolventskej práce v relácii Fokus na STV 2

 • Zápis prváčikov

  V prvých februárových dňoch sa konal na našej škole zápis do 1. ročníka. Zúčastnilo sa ho 37 detí, 33 deťom sme odovzdali rozhodnutie o prijatí a 4 deti budú ešte absolvovať testy zrelosti na CPPPaP v Žiari nad Hronom.

  Budúcich prváčikov sprevádzalo niekoľko členov súboru Makovička, ktorí sa prezentovali aj krátkou ukážkou zo svojho programu.

 • Deň otvorených dverí

  Týždeň pred zápisom prvákov sme v škole uskutočnili Deň otvorených dverí, na ktorý sme pozvali hlavne malých predškolákov z MŠ, ale aj ich rodičov a širokú verejnosť. Budúci školáci, ale aj niektorí rodičia  si vyskúšali  lavice v triedach našich prváčikov, prezreli prácu s hlinou v záujmovom krúžku,  zoznamili sa s priestormi školského klubu a na pamiatku dostali malý darček od malých majstrov.

 • Stolný tenis

  Dňa 11. 1. 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili stolnotenisového turnaja v Žiari nad Hronom, v ktorom Terezka Perháčová z 5.A získala 2. miesto. Blahoželáme!

      

 • Týždeň s lektormi

  Prvý decembrový týždeň sa 30 žiakov šiesteho až deviateho ročníka zúčastnilo týždňa s anglickými lektormi. Celý týždeň, všetkých šesť hodín, sa hovorilo iba po anglicky. Veľmi k tomu dopomohli dvaja zahraniční lektori, David z Veľkej Británie a Blake zo Spojených štátov amerických. A že to nebola nuda - dokazuje aj pár fotiek.  fotoalbum

 • Slávnosti zimy

  Do posledného miesta zaplnený kultúrny dom privítal 14. decembra na pódiu takmer stovku detí, ktoré sa predstavili divákom vo vianočnom programe.  Slávnosti zimy otvorili piataci piesňou Teta Zima.  Hodinu tancov, spevu, divadielok a básničiek sprevádzali Adrián, Eliška a teta Zima Patrícia. Súčasťou bol aj vianočný bazár,  na ktorom si mohli rodičia a hostia zakúpiť vianočné ozdoby a pozdravy vyrobené deťmi  na tvorivých dielňach.

 • Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku

  Dňa 11.12.2014 sa konala olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa na nich vyše 30 žiakov, ktorí zabojovali pri neľahkých úlohách. Tí najlepší sú: v anglickom jazyku v kategórii 1A, pre 5. až 7. ročník - Marian Rajnoha z 5. A a v kategórii 1B, pre 8. až 9. ročník - Petra Šlosiariková z 8.A,  v nemeckom jazyku Adrian Šimko z 8.A.

 • Pytagoriáda a MO

         V dňoch 10. a 11. decembra sa uskutočnilo školské kolo matematickej Pytagoriády, ktorej sa zúčastnilo 49 žiakov našej školy. Úspešnými riešiteľmi sa stali: Martin Kajanovič 3. A, Ján Kollár 2. A, Simon Szakson 4. A, Vladimír Macko  4. A, Denis Štompf  4. B, Dominika Hromádková 5. A, Marián Rajnoha 5. A, Natália Rečlová 5. A, Ema Krištofová 5. A, Boris Číž 6. A, Nina Jakušová 6. A, Barbora Štompfová 7. A, Júlia Mikulášová 8. B, Petra Šlosiariková 8. A a Monika Prôčková 8. A. Úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme im veľa matematických nápadov v obvodnom kole.

 • Vianočné tvorivé dielne

  Stromčeky, hviezdičky, vianočné podnosy, ozdoby, anjeličkovia a mnoho iných krásnych vecí vytvárali naše deti pod vedením svojich učiteliek. Výstavku prác si môžete pozrieť v nedeľu 14. 12. 2014 v KD v Hliníku nad Hronom.

  fotogaléria

 • Mikuláš s rozprávkou

  Tento rok navštívil Mikuláš žiakov 1. stupňa v bábkovom divadle v Banskej Bystrici, kde si išli pozrieť Rozprávky na brušku. Vianočnú atmosféru podujatia spríjemnili básničky a pesničky detí, za ktoré dostali od Mikuláša sladké balíčky.

 • Beseda – Prírodné krásy nášho regiónu

  Na hodine RGV v 6.A/6.B triede sme minulý týždeň privítali pána Jozefa KOSEJA - člena Klubu jaskyniarov, zanieteného turistu a znalca prírodných krás nášho regiónu. Z jeho zaujímavého rozprávania doplneného o digitálne fotografie sme sa dozvedeli napr. o histórií Szabóovej skaly, o jaskyniach v našom regióne, o snažení obnoviť nápis SZABOO SZIKLA a veľa ďalších zaujímavých informácii. Ďakujeme pánovi J. Kosejovi, že si našiel na nás čas a tešíme sa niekedy nabudúce.

 • RYBA u nás

  V stredu  26.11.2014  "šefoval"  kuchyni našej školy p. kuchár Senitko, ktorý je členom Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Spoločne s našimi p. kuchárkami a p. vedúcou  nielen varil, ale aj  vydával obed. A čo nám navaril? Zdravé a naozaj chutné jedlo z hoki.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka

        Dňa 12. novembra sa mohli žiaci ôsmych a deviatych ročníkov zúčastniť školského kola  Olympiády zo slovenského jazyka. Nakoniec odvahu nabralo desať žiačok, ktoré si prišli overiť svoje vedomosti a komunikačné zručnosti zo slovenského jazyka a literatúry. Po celkovom  vyhodnotení  testovej, slohovej a komunikačnej časti olympiády sa na výsledkovej listine objavili aj mená víťaziek. 1. miesto obsadila ALEXANDRA KMEŤOVÁ8. B, na 2. mieste bola VIKTÓRIA VINCÚROVÁ9. A3. miesto patrilo JANKE  VANKOVEJ9. A. Všetkým dievčatám blahoželáme a ALEXANDRE KMEŤOVEJ budeme držať palce v obvodnom kole, kde bude reprezentovať nielen seba, ale aj našu školu.

 • Otváracia konferencia projektu Modré školy

        10. 11. sa v našej škole konala otváracia konferencia k projektu Úprava metodiky vyučovania a oživenie školskej zelene s využitím dažďovej vody v ZŠ Hliník nad Hronom, ktorej cieľom bolo priblížiť význam zachytávania dažďovej vody, jej využitie v našich školských podmienkach a načrtnutie konkrétnej podoby časti školského areálu, ktorú plánujeme v rámci tohto projektu premeniť na dažďovú záhradu s množstvom zaujímavých doplnkov – umelý potok, vegetačná stena, výsadba rastlín a iné.     Konferencie sa zúčastnili pozvaní hostia nielen z radov odborníkov, ale aj zástupcovia našej  obce, našich pedagógov, pedagógovia zo susedných škôl a v neposlednom rade aj naši žiaci z 9. A triedy a zástupcovia školského parlamentu. Konferenciu veršovaným slovom otvorili kamaráti z I. stupňa – Johanka, Karinka, Veronika a Matej. Po nich sa ujala slova pani riaditeľka K. Kaššová, ktorá konferenciu viedla a priblížila kľúčový zámer projektu. Priestor dostali aj odborníci, ktorým smerovali konkrétne otázky hostí. Neoficiálna diskusia pokračovala aj pri pripravenom občerstvení a my veríme, že aj vďaka tomuto projektu zadržiavania a využívania dažďovej vody sa nám podarí vytvoriť zaujímavé a netradičné vzdelávacie prostredie pre našu mladú generáciu.

 • Mám mojich starkých veľmi rád

       10. 11. 2014 sa v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom uskutočnilo vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže. Medzi ocenenými boli aj žiaci našej školy. Matej Kmeť zo IV. A bol najúspešnejší, získal 2. miesto v kategórii poézia – I. stupeň. Čestné uznanie bolo udelené v kategórii poézia Veronike Tatárovej zo IV. B, Hugovi Demkovi z III. A a Júlii Mikulášovej z VIII. B. Všetkým srdečne blahoželáme!

 • Regionálne pexeso

       7. novembra sme sa zúčastnili konferencie pod názvom „Škola s regionálnou výchovou“. Táto sa konala v Remeselnom dvore v Očovej. Súčasťou konferencie bolo aj Regionálne pexeso – prehliadka škôl, ktoré patria do Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou, v ktorých sa učí regionálna výchova. Našu školu reprezentovali dievčatá zo 7. A - Lucia, Daniela, Monika, Naďa a Nina zo 6. A, inak členky DFS Makovička, ktoré si pripravili  pekné spevácko-tanečné pásmo a v prezentačnom stánku ponúkli k nahliadnutiu „všeličo“, čo sa našim žiakom podarilo vytvoriť na hodinách regionálnej výchovy. Výtvarnú časť si tentokrát zobrala „pod palec“ Julka Mikulášová z 8. B, ktorá nakreslila kartičku do regionálneho pexesa. Súčasťou programu konferencie boli aj ukážky remesiel, ktoré si bolo možné vyskúšať. V Očovej sme strávili príjemný deň a priniesli sme si nielen diplom za pripravenú prezentáciu, ale aj množstvo inšpirácií, ktoré určite vložíme do našich hodín regionálnej výchovy.

 • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

  V súlade s ustanovením § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. Vám oznamujem, že na deň 18.11.2014 bolo rozhodnutím riaditeľky Základnej školy udelené žiakom školy voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • ČO SA DEJE ...

  V mesiacoch október a november  na našej škole prebieha rekonštrukcia elektroinštalácie v triedach a na chodbách.

 • 28. 10. Tutanchamon – Jeho hrobka a poklady

         Posledný októbrový týždeň sme sa trieda 7. B a krúžok „ Hravo dejinami“ vybrali vlakom objavovať dejiny jednej z najstarších civilizácii na svete. Navštívili sme výstavu Tutanchamon – Jeho hrobka a poklady na výstavisku Incheba v Bratislave. Prostredníctvom najmodernejších multimediálnych technológii sme sa preniesli v čase – o tri a pol tisícročia dozadu a ocitli sme sa v Tutanchamonovej hrobke v Údolí kráľov. Prezreli sme si viac ako 1000 nádherných predmetov vrátane svetoznámej zlatej posmrtnej masky Tutanchamona a jeho ohromného pozláteného sarkofágu. Bol to pre nás všetkých neopísateľný zážitok a určite každému milovníkovi histórie odporúčame túto výstavu navštíviť.

 • 28. 10. Imatrikulácia prvákov

         Deviataci už tradične privítali našich malých prváčikov v novej škole, tento rok ako piráti. Deti sa „plavili“ po  ostrovoch, kde museli plniť rôzne úlohy, aby nakoniec mohli dostať „pirátsky certifikát“ a stať sa naozajstným prvákom. Ostrov pokladov, Ostrov Farbičkovo, Ostrov stroskotancov, Ping-pongové ostrovy, Ostrov cukríkov...

 • 27. 10. Medzinárodný deň knižníc

        Školské knižnice po celom svete v tento deň organizovali rôzne podujatia na spoločnú tému: Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia. Naša škola pripravila podujatie s názvom Reťaz človečiny.

        Svojich spolužiakov z triedy sme vymenili za iných. Ocitli sme sa v 18 minispoločenstvách, ktoré tvorili žiaci rôzneho veku, od prvákov po deviatakov. Spoločne sme absolvovali 5 aktivít, ktorými nás sprevádzadzala pieseň skupiny Elán – Človečina. Spolu sme čítali a odpovedali na rôzne úlohy, na chvíľu sme sa vžili do kože tých, ktorí na ceste životom – na ceste za vzdelaním musia prekonávať prekážky: písať hoci nevidia, hovoriť hoci nepočujú. Na záver sme spolu symbolicky vytvorili reťaz z ľudí, ktorí  nasiakli vôňou človečiny  – teda sú priateľskí, nepretvarujú sa, nikdy nepovedia nie... a tak vyjadrili, že my všetci zo ZŠ v Hliníku nad Hronom sme naozaj silné spoločenstvo.

 • Koníky, kone

  V utorok prišli do našej školy dvaja noví žiaci! Jeden sa volal Súmrak a ten druhý bol Asfaloth. No neboli to žiaci, ale koníky! Tie nás prišli navštíviť a spríjemniť školské popoludnie v družine.

      

 • Pusti drakov do oblakov

            V piatok prileteli do našej základnej školy papierové šarkany. Žiaci prvého stupňa vytvorili spoločne s rodičmi alebo súrodencami šarkanov, ktorých sme v ŠKD vyskúšali. Každý vyrobený šarkan bol odmenený sladkou odmenou. Zaujímavé popoludnie sme ukončili prechádzkou po okolí, kde zas naše detičky ukázali šarkanom ako to tu u nás vyzerá.

 • Jesenný týždeň zdravia

  JESENNÝ  TÝŽDEŇ ZDRAVIA    alebo  Vitaminátor sa vracia na planétu 5xD

          Termín :  6.10. – 10.10. 2014        

 • Plavecký výcvik

           Žiaci štvrtého ročníka v dňoch 1. – 3. októbra absolvovali plavecký výcvik, ktorý im umožnil vymeniť školské lavice za vodné prostredie.

 • DEBATA

   29. 9. 2014 sa v školskej knižnici  medzi výberom deviatakov a ôsmakov rozvírila debata. Podnetom sa stala návšteva p. Čermáka z CVČ v Žiari nad Hronom a dvoch bývalých žiakov, v súčasnosti žiarskych gymnazistov, Rasťa Hodžu a Jána Búciho, ktorí k nám prišli spropagovať činnosť Slovenskej debatnej asociácie a akademickú debatu ako aktivitu, ktorá rozvíja kritické myslenie, schopnosť argumentovať a prezentovať vlastný názor. O tom, že sa im to vďaka zaujímavým a vtipným aktivitám podarilo, svedčí aj fakt, že mnohí z účastníkov stretnutia prejavili záujem venovať sa debate aj v budúcnosti. Tak sa v našej škole otvára možnosť navštevovať ďalší atraktívny krúžok, pretože obaja študenti prejavili ochotu venovať sa záujemcom o debatu.

 • Európsky deň jazykov

         26. september je venovaný oslave európskych jazykov. Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom, používa sa v nej 24 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov.

  Keďže žiaci našej školy sa okrem slovenčiny stretávajú na hodinách aj s angličtinou, nemčinou a ruštinou rozhodli sme sa  tento deň osláviť priamo v centre osláv a to v Bratislave na Hviezdoslavovom  námestí. A tak sme ráno o šiestej nastúpili v Žiari nad Hronom do vlaku a cestovali sme do Bratislavy. V stánkoch kultúrnych a jazykových inštitúcií sme sa  dozvedeli viac o jazykoch a kultúrach Európy, zabavili sme sa v kvízoch a súťažiach, spoznali sme aspoň pár slov z jazykov, s ktorými ste sa ešte možno nestretli.

 • Cezpoľný beh

        Dňa 26. septembra 2014 sa na 4. ZŠ v Žiari nad Hronom uskutočnili Majstrovstvá okresu ZH v cezpoľnom behu družstiev a jednotlivcov na školský rok 2014 – 2015.

        Za príjemného jesenného počasia  sa vyše 60 chlapcov vydalo na 3000 m dlhú trať a naši chlapci  sa nestratili.  Filip Ambrozay skončil na výbornom 2. mieste a Daniel Kliman na 6. mieste.  Tieto umiestnenia im stačili na celkové 1. miesto v súťaži družstiev a znamenali postup na majstrovstvá kraja.

 • Beh do vrchu

       Dňa 24. septembra sa v Kremnici uskutočnil 14. ročník pretekov v behu do vrchu na Kalváriu. Na týchto pretekoch sa za sprievodu Mgr. Grossmanna zúčastnili aj naši žiaci a žiačky ôsmeho a deviateho ročníka. V náročnom teréne, kde súťažiaci na trase dlhej 1720 metrov nastúpali 185 výškových metrov, sa naši žiaci v ťažkej konkurencii dokázali presadiť.

 • 22. 9. 2014

  Aktualizovali sme modul O škole

 • 1. 10. 2014

   

  Lodenica v našej obci bola kedysi príjemným miestom oddychu nie len pre vodákov ale pre všetkých Hliničanov. Žiaci našej školy dostali výzvu zapojiť sa do jej obnovy. Vyhlásili sme súťaž na výtvarnú výzdobu a víťazné námety realizovala pani učiteľka Barancová za pomoci deviatačiek  /a manžela/ na stenách lodenice. Dielo sa fakt podarilo a dúfame, že bude dlho slúžiť nám všetkým v nezmenenej podobe.

 • Upozornenie

  Vedenie školy oznamuje, že od 6.februára 2014 je telefonický kontakt
  na vedúcu školskej jedálne možný len cez mobilné číslo 

    0911 917 800

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 482
  966 01 Hliník nad Hronom
 • +421 x 0456761325

Fotogaléria