Navigácia

Partners

Streda 26. 11. 2014

Zvonenia

       

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 482
  966 01 Hliník nad Hronom
 • +421 x 0456761325
Počet návštev: 1567545

Mapa

Z lietadla...

 

Novinky

 • Čo nás čaká

  V stredu  26.11.2014 bude "šefovať "  kuchyni našej školy p. kuchár Senitko, ktorý je členom Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Spoločne s našimi p. kuchárkami a p.vedúcou bude nie len variť, ale aj  vydávať  obed. A čo nám navaria? Bude to zdravé a chutné jedlo z rýb.

  Túto akciu zastrešuje firma RYBA Košice, spol. s.r.o.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka

        Dňa 12. novembra sa mohli žiaci ôsmych a deviatych ročníkov zúčastniť školského kola  Olympiády zo slovenského jazyka. Nakoniec odvahu nabralo desať žiačok, ktoré si prišli overiť svoje vedomosti a komunikačné zručnosti zo slovenského jazyka a literatúry. Po celkovom  vyhodnotení  testovej, slohovej a komunikačnej časti olympiády sa na výsledkovej listine objavili aj mená víťaziek. 1. miesto obsadila ALEXANDRA KMEŤOVÁ8. B, na 2. mieste bola VIKTÓRIA VINCÚROVÁ9. A3. miesto patrilo JANKE  VANKOVEJ9. A. Všetkým dievčatám blahoželáme a ALEXANDRE KMEŤOVEJ budeme držať palce v obvodnom kole, kde bude reprezentovať nielen seba, ale aj našu školu.

 • Otváracia konferencia projektu Modré školy

        10. 11. sa v našej škole konala otváracia konferencia k projektu Úprava metodiky vyučovania a oživenie školskej zelene s využitím dažďovej vody v ZŠ Hliník nad Hronom, ktorej cieľom bolo priblížiť význam zachytávania dažďovej vody, jej využitie v našich školských podmienkach a načrtnutie konkrétnej podoby časti školského areálu, ktorú plánujeme v rámci tohto projektu premeniť na dažďovú záhradu s množstvom zaujímavých doplnkov – umelý potok, vegetačná stena, výsadba rastlín a iné.     Konferencie sa zúčastnili pozvaní hostia nielen z radov odborníkov, ale aj zástupcovia našej  obce, našich pedagógov, pedagógovia zo susedných škôl a v neposlednom rade aj naši žiaci z 9. A triedy a zástupcovia školského parlamentu. Konferenciu veršovaným slovom otvorili kamaráti z I. stupňa – Johanka, Karinka, Veronika a Matej. Po nich sa ujala slova pani riaditeľka K. Kaššová, ktorá konferenciu viedla a priblížila kľúčový zámer projektu. Priestor dostali aj odborníci, ktorým smerovali konkrétne otázky hostí. Neoficiálna diskusia pokračovala aj pri pripravenom občerstvení a my veríme, že aj vďaka tomuto projektu zadržiavania a využívania dažďovej vody sa nám podarí vytvoriť zaujímavé a netradičné vzdelávacie prostredie pre našu mladú generáciu.

 • Mám mojich starkých veľmi rád

       10. 11. 2014 sa v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom uskutočnilo vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže. Medzi ocenenými boli aj žiaci našej školy. Matej Kmeť zo IV. A bol najúspešnejší, získal 2. miesto v kategórii poézia – I. stupeň. Čestné uznanie bolo udelené v kategórii poézia Veronike Tatárovej zo IV. B, Hugovi Demkovi z III. A a Júlii Mikulášovej z VIII. B. Všetkým srdečne blahoželáme!

 • Regionálne pexeso

       7. novembra sme sa zúčastnili konferencie pod názvom „Škola s regionálnou výchovou“. Táto sa konala v Remeselnom dvore v Očovej. Súčasťou konferencie bolo aj Regionálne pexeso – prehliadka škôl, ktoré patria do Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou, v ktorých sa učí regionálna výchova. Našu školu reprezentovali dievčatá zo 7. A - Lucia, Daniela, Monika, Naďa a Nina zo 6. A, inak členky DFS Makovička, ktoré si pripravili  pekné spevácko-tanečné pásmo a v prezentačnom stánku ponúkli k nahliadnutiu „všeličo“, čo sa našim žiakom podarilo vytvoriť na hodinách regionálnej výchovy. Výtvarnú časť si tentokrát zobrala „pod palec“ Julka Mikulášová z 8. B, ktorá nakreslila kartičku do regionálneho pexesa. Súčasťou programu konferencie boli aj ukážky remesiel, ktoré si bolo možné vyskúšať. V Očovej sme strávili príjemný deň a priniesli sme si nielen diplom za pripravenú prezentáciu, ale aj množstvo inšpirácií, ktoré určite vložíme do našich hodín regionálnej výchovy.

 • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

  V súlade s ustanovením § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. Vám oznamujem, že na deň 18.11.2014 bolo rozhodnutím riaditeľky Základnej školy udelené žiakom školy voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • ČO SA DEJE ...

  V mesiacoch október a november  na našej škole prebieha rekonštrukcia elektroinštalácie v triedach a na chodbách.

 • 28. 10. Tutanchamon – Jeho hrobka a poklady

         Posledný októbrový týždeň sme sa trieda 7. B a krúžok „ Hravo dejinami“ vybrali vlakom objavovať dejiny jednej z najstarších civilizácii na svete. Navštívili sme výstavu Tutanchamon – Jeho hrobka a poklady na výstavisku Incheba v Bratislave. Prostredníctvom najmodernejších multimediálnych technológii sme sa preniesli v čase – o tri a pol tisícročia dozadu a ocitli sme sa v Tutanchamonovej hrobke v Údolí kráľov. Prezreli sme si viac ako 1000 nádherných predmetov vrátane svetoznámej zlatej posmrtnej masky Tutanchamona a jeho ohromného pozláteného sarkofágu. Bol to pre nás všetkých neopísateľný zážitok a určite každému milovníkovi histórie odporúčame túto výstavu navštíviť.

 • 28. 10. Imatrikulácia prvákov

         Deviataci už tradične privítali našich malých prváčikov v novej škole, tento rok ako piráti. Deti sa „plavili“ po  ostrovoch, kde museli plniť rôzne úlohy, aby nakoniec mohli dostať „pirátsky certifikát“ a stať sa naozajstným prvákom. Ostrov pokladov, Ostrov Farbičkovo, Ostrov stroskotancov, Ping-pongové ostrovy, Ostrov cukríkov...

 • 27. 10. Medzinárodný deň knižníc

        Školské knižnice po celom svete v tento deň organizovali rôzne podujatia na spoločnú tému: Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia. Naša škola pripravila podujatie s názvom Reťaz človečiny.

        Svojich spolužiakov z triedy sme vymenili za iných. Ocitli sme sa v 18 minispoločenstvách, ktoré tvorili žiaci rôzneho veku, od prvákov po deviatakov. Spoločne sme absolvovali 5 aktivít, ktorými nás sprevádzadzala pieseň skupiny Elán – Človečina. Spolu sme čítali a odpovedali na rôzne úlohy, na chvíľu sme sa vžili do kože tých, ktorí na ceste životom – na ceste za vzdelaním musia prekonávať prekážky: písať hoci nevidia, hovoriť hoci nepočujú. Na záver sme spolu symbolicky vytvorili reťaz z ľudí, ktorí  nasiakli vôňou človečiny  – teda sú priateľskí, nepretvarujú sa, nikdy nepovedia nie... a tak vyjadrili, že my všetci zo ZŠ v Hliníku nad Hronom sme naozaj silné spoločenstvo.

 • Koníky, kone

  V utorok prišli do našej školy dvaja noví žiaci! Jeden sa volal Súmrak a ten druhý bol Asfaloth. No neboli to žiaci, ale koníky! Tie nás prišli navštíviť a spríjemniť školské popoludnie v družine.

      

 • Pusti drakov do oblakov

            V piatok prileteli do našej základnej školy papierové šarkany. Žiaci prvého stupňa vytvorili spoločne s rodičmi alebo súrodencami šarkanov, ktorých sme v ŠKD vyskúšali. Každý vyrobený šarkan bol odmenený sladkou odmenou. Zaujímavé popoludnie sme ukončili prechádzkou po okolí, kde zas naše detičky ukázali šarkanom ako to tu u nás vyzerá.

 • Jesenný týždeň zdravia

  JESENNÝ  TÝŽDEŇ ZDRAVIA    alebo  Vitaminátor sa vracia na planétu 5xD

          Termín :  6.10. – 10.10. 2014        

 • Plavecký výcvik

           Žiaci štvrtého ročníka v dňoch 1. – 3. októbra absolvovali plavecký výcvik, ktorý im umožnil vymeniť školské lavice za vodné prostredie.

 • DEBATA

   29. 9. 2014 sa v školskej knižnici  medzi výberom deviatakov a ôsmakov rozvírila debata. Podnetom sa stala návšteva p. Čermáka z CVČ v Žiari nad Hronom a dvoch bývalých žiakov, v súčasnosti žiarskych gymnazistov, Rasťa Hodžu a Jána Búciho, ktorí k nám prišli spropagovať činnosť Slovenskej debatnej asociácie a akademickú debatu ako aktivitu, ktorá rozvíja kritické myslenie, schopnosť argumentovať a prezentovať vlastný názor. O tom, že sa im to vďaka zaujímavým a vtipným aktivitám podarilo, svedčí aj fakt, že mnohí z účastníkov stretnutia prejavili záujem venovať sa debate aj v budúcnosti. Tak sa v našej škole otvára možnosť navštevovať ďalší atraktívny krúžok, pretože obaja študenti prejavili ochotu venovať sa záujemcom o debatu.

 • Európsky deň jazykov

         26. september je venovaný oslave európskych jazykov. Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom, používa sa v nej 24 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov.

  Keďže žiaci našej školy sa okrem slovenčiny stretávajú na hodinách aj s angličtinou, nemčinou a ruštinou rozhodli sme sa  tento deň osláviť priamo v centre osláv a to v Bratislave na Hviezdoslavovom  námestí. A tak sme ráno o šiestej nastúpili v Žiari nad Hronom do vlaku a cestovali sme do Bratislavy. V stánkoch kultúrnych a jazykových inštitúcií sme sa  dozvedeli viac o jazykoch a kultúrach Európy, zabavili sme sa v kvízoch a súťažiach, spoznali sme aspoň pár slov z jazykov, s ktorými ste sa ešte možno nestretli.

 • Cezpoľný beh

        Dňa 26. septembra 2014 sa na 4. ZŠ v Žiari nad Hronom uskutočnili Majstrovstvá okresu ZH v cezpoľnom behu družstiev a jednotlivcov na školský rok 2014 – 2015.

        Za príjemného jesenného počasia  sa vyše 60 chlapcov vydalo na 3000 m dlhú trať a naši chlapci  sa nestratili.  Filip Ambrozay skončil na výbornom 2. mieste a Daniel Kliman na 6. mieste.  Tieto umiestnenia im stačili na celkové 1. miesto v súťaži družstiev a znamenali postup na majstrovstvá kraja.

 • Beh do vrchu

       Dňa 24. septembra sa v Kremnici uskutočnil 14. ročník pretekov v behu do vrchu na Kalváriu. Na týchto pretekoch sa za sprievodu Mgr. Grossmanna zúčastnili aj naši žiaci a žiačky ôsmeho a deviateho ročníka. V náročnom teréne, kde súťažiaci na trase dlhej 1720 metrov nastúpali 185 výškových metrov, sa naši žiaci v ťažkej konkurencii dokázali presadiť.

 • 22. 9. 2014

  Aktualizovali sme modul O škole

 • 1. 10. 2014

   

  Lodenica v našej obci bola kedysi príjemným miestom oddychu nie len pre vodákov ale pre všetkých Hliničanov. Žiaci našej školy dostali výzvu zapojiť sa do jej obnovy. Vyhlásili sme súťaž na výtvarnú výzdobu a víťazné námety realizovala pani učiteľka Barancová za pomoci deviatačiek  /a manžela/ na stenách lodenice. Dielo sa fakt podarilo a dúfame, že bude dlho slúžiť nám všetkým v nezmenenej podobe.

 • Upozornenie

  Vedenie školy oznamuje, že od 6.februára 2014 je telefonický kontakt
  na vedúcu školskej jedálne možný len cez mobilné číslo 

    0911 917 800

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 482
  966 01 Hliník nad Hronom
 • +421 x 0456761325

Fotogaléria