Navigácia

Partners

Nedeľa 29. 5. 2016

Zvonenia

       

Počet návštev: 2129264

Pohľad z lietadla

Novinky

 • 5. mája sa konalo školské finále speváckej súťaže populárnej piesne Dilongstar. V 3 kategóriách súťažilo 10 dievčat, porota rozhodla o víťazoch:

  I.kategória:        1.miesto - Sofia Jakušová, 1.B       2.m. Evelína Sýkorová, 3.B      3.m. Kristína Čížová, 3.B

 • Na základe spolupráce s PS Bralce sa uskutočnilo zaujímavé podujatie pod názvom Deň o lese, v rámci ktorého sa žiaci 3.a 4. ročníkov učili spoznávať lesné dreviny, lesné zvieratá a ich stopy. Podujatie bolo doplnené aj ukážkami výcviku poľovných psov. Pod odborným dohľadom deti sadili aj lesné stromčeky a zhotovovali búdku pre vtáčiky.

 • Naši tretiaci sa v dňoch 3.5. – 6.5. 2016 zúčastnili plaveckého výcviku na plavárni v Žiari nad Hronom. Pod vedením plaveckých inštruktorov – M. Horváthovej a Mgr. B. Grossmanna získavali hravými činnosťami nové skúsenosti v technike plávania.  Za  vynaložené úsilie a plavecké výkony každý žiak dostal mokré vysvedčenie.  fotogaléria

 • Výstup na Sitno, aktivity v Terra Permonia, fáranie do bane, ale aj ukážky práce s hlinou alebo zhotovovanie náramkov, vypĺňalo čas žiakom I.stupňa v Penzióne pod Sitnom na Počúvadlianskom jazere. Prehliadku kultúrnych pamiatok v Banskej Štiavnici doplnili „zdatnejší“ malí turisti výstupom na Kalváriu. Určite nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých bola aj návšteva sokoliarov v ZŠ Štiavnické Bane.

 • 13. apríla 2016 sa na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnil 4. ročník celoslovenského finále Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov.

  Testovanie prebehlo v dvoch súťažných kategóriách: v kategórii A - žiaci 1.-4. ročníka základných škôl a v kategórii B - žiaci 5.-9. ročníka základných škôl. Súťaž sa začala školskými kolami (viac ako 1 700 žiakov), ktoré sa uskutočnili vo februári 2016. Úlohy v testoch boli zamerané na matematický úsudok, priestorový, logický úsudok a verbálne myslenie. Víťazi školských kôl sa stretli vo finále na celoslovenskom kole Logickej olympiády.

 • Na zápis žiakov do 1. ročníka v tomto roku prišlo 46 detí. Niektoré deti ešte musia podstúpiť  vyšetrenie školskej zrelosti v CPPPaP v Žiari nad Hronom, no 35 detí pod dozorom pani učiteliek a ŠŠP zvládlo už teraz pripravené testy. Silnou motiváciou pre ne boli aj malé darčeky a pamätný list, ktoré pri zápise dostali. Strach ani trému určite nemali, veď pekný detský program, v podaní starších kamarátok  z Muzikálového divadielka, im vytvoril výbornú atmosféru. fotogaléria

 • Na dolnej chodbe našej školy sa nachádza výstava prác žiaka 8. ročníka, Benyho Baláža. Žiak vystavuje svoje výrobky z kartónu a iných materiálov. Práce predstavujú originalitu ale aj precíznosť pri tvorení rôznych materiálov. Oceňujeme šikovnosť nášho žiaka a želáme veľa tvorivých  chvíľ, z ktorých možno vzídu ďalšie výstavné diela.

 • Žiaci 4.B triedy pod vedením pani učiteľky PaedDr.T. Forgáčovej sa zapojili do celoslovenskej súťaže ENGLISH ONE, v ktorej plnili úlohy z anglického jazyka a zbierali nálepky do hracích kariet. Vyhrali trojdňový školský jazykový výlet, ktorého sa zúčastnili od dňa 4.4. do 6.4. 2016, v horskom hoteli Lomy, BOMBOVO.

  Žiaci našej školy si na výlete našli nových kamarátov z Nových Zámkov a Bratislavy. Zábavnou formou sa učili po anglicky s Mirecom a Kubíkom, veľa nových hier ich naučil Čízi a Šiška. Majka a Ľuboš sa starali o to, aby nám nič nechýbalo a bolo nám na chate príjemne. Za to im všetkým ďakujeme. Deti sa domov vrátili plné zážitkov a radosti.        fotogaléria

 • Marec mesiac knihy znamená pre piatakov a šiestakov celotýždennú súťaž Rozprávkový týždeň. Tento rok na záverečný rozprávkový kvíz prišli opäť len 3 triedy. A ako nakoniec dopadli? Na 1.mieste skončila 6.B, na druhom mieste 5.A a tretie miesto patrí 5.B triede. So sladkou tortou sa  na záver podelili všetky triedy.        fotogaléria

 • 12. 2. 2016 – žiaci našej školy strávili dve vyučovacie hodiny netradične  - vyrábali za pomoci p. uč. Kosejovej košíky z pedigu. Pletenie ich zaujalo a každý z nich si okrem dobrého pocitu odnášal aj vlastnoručne upletený košík.

 • V dňoch 1. – 5. februára 2016 sa žiaci  našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Krahule.

     36 žiakov dostalo príležitosť naučiť sa alebo zdokonaliť v technike lyžovania. Podmienky aj napriek nedostatku snehu boli veľmi dobré. Lyžovalo sa doobeda aj poobede a v piatok sme mohli konštatovať, že všetci žiaci zvládli základy lyžovania a jazdy na vleku.

 • V piatok 29.1. sa na našej škole uskutočnilo rozprávkové dopoludnie s maskami. Pani učiteľka Veterná ako Snehulienka, spolu s trpaslíkmi – ôsmakmi, roztancovala  karnevalové masky v afrických, španielskych alebo egyptských rytmoch. O tie sa postaral Adam Kicko. Všetky masky okrem tancu aj súťažili, kreslili a na záver boli obdarované sladkosťami, ktoré nám sponzorsky poskytla COOP Jednota.    fotogaléria

 • Šetrenie energiou a obnoviteľné zdroje energie, to sú v súčasnosti často skloňované témy. Preto sa žiaci 1. i 2. stupňa ZŠ zapojili do projektu energetického testovania. Jednalo sa o žiakov 4., 6., a 8. ročníka. Žiaci na hodinách prírodopisu, fyziky, techniky a anglického jazyka žili energiou, hrali energetické kvarteto s charakteristikou obnoviteľných zdrojov a pexeso s tematikou úspor energie. Napríklad štvrtáci na hodine anglického jazyka rozdeľovali zmes soli, korenia a cukru pomocou statickej elektriny. Na druhom stupni žiaci produkovali plyn rozkladaním biologického odpadu, vyrábali sopku, riešili otázku pohyblivého vzduchu, alebo pomocou ovocia rozsvietili žiarovku. Spomenuté projekty vyústili do vzájomnej spolupráce medzi 1. a 2. stupňom. Žiaci 2. stupňa demonštrovali svoje pokusy nielen pred svojimi spolužiakmi, ale i žiakmi 4. ročníka, ktorí získali atraktívny zážitok.

 • V predvianočnom čase sa už tradične stretávame na tvorivých dielňach, na ktorých pečieme trubičky a zdobíme medovníky. Aj tento rok sme spolu prežili príjemné voňavé popoludnie. Trubičky aj medovníčky sa nám podarili.

 • 10. 12. 2015 naša škola otvorila svoje brány a privítala tých, ktorí prijali pozvanie na 1. vianočný jarmok spestrený sprievodným programom. Zo žiakov sa na chvíľu stali praví jarmočníci, predávajúci tovar vytvorený ich vlastnými rukami. Okrem nákupu si návštevníci jarmoku mohli na kultúrnom programe zaspomínať na tradície spojené so strídžími dňami, pozrieť snehuliacky tanec alebo zaspievať koledy... Pre tých, ktorí  sa neuspokojili iba s nákupom, ale si sami chceli vyrobiť nejakú vianočnú dekoráciu, boli pripravené tvorivé dielne.

 • Prvý decembrový piatok sa niesol v duchu Mikulášskych radostí a tvorivých príprav na vianočný jarmok. Deti uja Mikuláša a čerta privítali v červených mikulášskych čiapkach, ktoré z hláv nezložili ani počas sústredenej manufaktúrnej výroby vianočných ozdôb a dekorácií.   fofoalbum

 • V stredu 2. 12. 2015 sme sa prvýkrát zúčastnili spolu s 12 tímami regionálneho turnaja v Žiari nad Hronom  - FLL 2015. Je to súťaž zameraná na programovanie a stavbu robotov z lega.Témou tohtoročných turnajov bola TRASH TRACK (Triedenie odpadu). V rámci programátorského a robotického krúžku pod vedením p. učiteľky Knapekovej  sme vytvorili 9 – členný tím ALUMINIUM TEAM.   Náš robot obstál v konkurencii skúsených tímov veľmi dobre.  Okrem súťaže ROBOT DESIGN a ROBOT GAME, sme odprezentovali aj vlastný výskumný projekt  - Máme doma použitý rastlinný olej. Čo s ním? Porota hodnotila aj našu tímovú prácu – TEAM WORK.

 • V piatok 20. novembra 2015, na záver týždňa, v ktorom si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu, sa v PKO v Prešove konala slávnostná študentská konferencia siedmeho ročníka projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Do projektu sa zapojili aj naše žiačky deviateho ročníka - Tatiana Vodnáková a Monika Prôčková. Za účasti vyše 200 študentov prezentovali svoju prácu o Jozefovi Selinovi, ktorý v čase komunizmu bol zbavený funkcie riaditeľa školy pre svoje presvedčenie a on i jeho rodina boli prenasledovaní štátnou mocou.

 • V jedno novembrové predpoludnie prijali pozvanie do školy naši budúci žiaci z MŠ. Spolu so svojimi pani učiteľkami si pod vedením cvičiteľky, pani Demkovej, veselo zatancovali. Telocvičňa sa ozývala nielen  rytmickou hudbou, ale aj veselými výkrikmi predškolákov a našich prváčikov, ktorí tancovali spolu s nimi.

    

 • Dňa 28.10. sa naša telocvičňa premenila na mimoňskú základňu.  Deviataci v úlohách obľúbených rozprávkových postavičiek pripravili zábavné dopoludnie pre našich najmladších obyvateľov školy - prváčikov. Na začiatok ich privítali veselým tancom a rozdelili si ich do mimoňských skupiniek, v ktorých plnili rôzne, zábavné úlohy. Za každé vyplnenie úlohy dostali sladkú odmenu a pečiatku. Po úspešnom ukončení všetkých úloh dostali imatrikulačný list spolu so sladkosťou, knižkou a balónikom. Od tohto dňa sa stali oficiálnymi žiakmi našej školy. Výbornú divácku základňu vytvorili i zvedaví rodičia, ktorí prišli svoje ratolesti v tento pohodový deň povzbudiť. Mimoňský deň, venovaný našim najmladším spolužiakom, sa vydaril a pochvalu si zaslúžia všetci, ktorí „priložili ruku" k dielu.   fotogaléria

 • Riaditeľka Základnej školy v Hliníku nad Hronom oznamuje žiakom 6. - 9.ročníka   a ich zákonným zástupcom, že  rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods, 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 25.11.2015

 • Naše deti nezabúdajú ani na škôlkarov. Štvrtáci si priniesli do školy rozprávkové knižky, nachystali si niekoľko zaujímavých otázok pre svojich malých kamarátov a zavítali do materských škôlok  v našom obvode. Budúci prváčikovia so záujmom počúvali známe slovenské rozprávky, ktoré im teraz nečítali ich pani učiteľky, ale „veľkí“ štvrtáci.  fotoalbum

 • Žiaci deviatych ročníkov si precvičovali znalosti z anglického jazyka priamo v reálnej situácii v Žiari nad Hronom. Objednávanie a otázky o čajoch prebiehali výlučne v anglickom jazyku. Počas pitia skvelých čajov si žiaci vypracovali pracovný list, kde sa dozvedeli zaujímavosti o anglickej tradícii pitia čaju. Svoju slovnú zásobu si precvičili aj prekladom anglických nápisov v priestoroch čajovne. Ďakujeme Čajovni za rohom za možnosť stráviť príjemnú hodinu angličtiny a za koláčiky zo zeleného čaju.

 • Medzinárodný  deň školských knižníc si v našej škole pripomíname každý rok a inak tomu nebolo ani v  tohtoročný posledný októbrový pondelok. Aktivity pondelkového dňa sa niesli v znamení príprav spomienkovej slávnosti venovanej 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Žiaci nadobúdali nové vedomosti  v aktivitách - Osobnosť, ktorej vďačíme za spisovný jazyk a Rozumiem tomu, čo čítam. Tvorivosť a zručnosť si vyskúšali v aktivitách Prípravy v plnom prúde - počas ktorých "sa piekla " torta z ingrediencií materinskej reči, tvorila sa špeciálna literárna príloha pre oslávenca a vyrábali sa originálne darčekové predmety. Špeciálny deň venovaný našej školskej knižnici v prepojení na Ľudovíta  Štúra sme zavŕšili na spoločnej spomienkovej slávnosti, kde sa zapaľovali sviečky, pripínali balóny a odovzdávali darčeky prostredníctvom výstupov tomu, ktorému sme  obľúbený "knižnicový" deň venovali. fotoalbum

 • Dňa 12.10.2015  sa žiaci piatych, šiestych a siedmych  ročníkov vybrali  vlakom do Zvolena, aby  navštívili Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene  a pozreli si klasickú Andersenovu rozprávku, Snehová kráľovná, ale v modernom prevedení.  Predstavenie bolo veľmi zaujímavé, poučné a zároveň  vtipne doplnené energickými piesňami. Naši ôsmaci a deviataci nás nasledovali o týždeň neskôr. Čakalo na nich predstavenie Divadlo v kocke. Sme radi, že sme mohli vymeniť klasický rozvrh za divadelné dopoludnie vo Zvolene.   fotoalbum

 • Titanic – luxusný zaoceánsky parník je námornou legendou. Naši žiaci (5.A,6.A,8.A,8.B, krúžok Hravo dejinami) sa s osudmi tejto tragicky známej lode zoznámili  na svetovej výstave v Inchebe v Bratislave. Ocitli sme sa tam na prahu 20.stor., kedy svetu vládol technický pokrok. Po pozretí dokumentu o stavbe tejto impozantnej lode sme boli pozvaní na jej palubu. Každý z nás obdržal palubný lístok s menom  skutočného cestujúceho a s ním sme sa „vydali na plavbu“. Videli sme stovky originálnych artefaktov – nábytok, porcelán, osobné veci cestujúcich..., prešli sme krásne zrekonštruovanými kajutami, strojovňou, jedálňou. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí - napr. že lístok do tretej triedy stál 40 USD (dnes asi 900 USD) a za luxusný apartmán by sme zaplatili 4 500 USD (dnes asi 103 000 USD). Žiaci si mohli vďaka skutočnému ľadovcu, ktorého sa mohli dotknúť, predstaviť, aká bola nameraná teplota vody (-2°C) v osudnú noc 14.4.1912 v severnom Atlantiku, kedy parník stroskotal. Na záver nás čakalo zaujímavé i smutné „stretnutie“ s osudmi ľudí, ktorí sa na lodi plavili. Veľký zážitok bolo pre každého žiaka  zistenie, či na konci plavby podľa mena cestujúceho prežil alebo nie. Videli sme naozaj jedinečnú a úchvatnú výstavu.        fotoalbum

 • Naše pozvanie na besedu prijal pán Vojtech Tonhajzer z klubu otužilcov, ktorý rozprával deťom o dôležitosti otužovania sa pre ľudský organizmus. Najviac zaujali štvrtákov zábery z akcií, kde „ľadové medvede“ plávali v studenej vode v zimnom období a zábery z Fínska, kde sa pán Tonhajzer zúčastnil plaveckých pretekov. Zaujímavú besedu ukončil spoločnou fotografiou s deťmi a melodickou hymnou “ľadových medveďov“.

 • V pondelok 26.10.2015 bude projektové vyučovanie pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc v rozsahu 4 vyučovacích hodín na I. stupni a 5 hodín na II. stupni.

  Žiaci si prinesú pomôcky na písanie, kreslenie, maľovanie, nožničky...na tvorivé aktivity.

 • Niektoré triedy našej školy sa zapojili do súťaže English One, a tak do našej školy zavítal  pán učiteľ angličtiny Vladimír Haspra, ktorý odučil netradične, moderne  v 4. B a v 7. B triede hodinu angličtiny. Žiakom sa hodina veľmi páčila a chceli by, aby pán učiteľ medzi nich ešte prišiel.       fotogaléria

 • V týždni od 12. do 16. októbra 2015 sme sa zapojili do celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity "Hovorme o jedle". Na každý deň bola vyhlásená denná téma súťaže (Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny, zemiaky - prečo tvoria základňu potravinovej pyramídy. Ovocie a zelenina - prečo potrebujeme 5 porcií denne. Mlieko a mliečne výrobky - prečo sú nenahraditeľnou zložkou zdravej výživy. Slovenské mlieko je naše biele zlato. Mäso, ryby, vajcia, strukoviny - ich význam vo výžive. Označovanie pôvodu mäsa, rýb a vajec. Cukry - prečo sú dôležitou súčasťou výživy. Niečo zaujímavé o mede.) Takže naši žiaci okrem bežného učenia sa aj tvorili, pátrali, maľovali, "varili", ochutnávali...        fotogaléria     viac na   http://www.opotravinach.sk/talks

 • Testovanie žiakov piateho ročníka sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda).

  Testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných formou školskej integrácie podľa individuálneho vzdelávacieho programu (žiaci so ZZ) na našej škole nebude realizované .

  Viac informácií o Testovaní  5 – 2015 nájdete na stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

 • S jesenným obdobím je tu aj každoročná súťaž O najkrajšiu tekvicu. Tak si tipnite, ktorá teda vyhrala!   Info CVČ    fotogaléria

       

 • Netradičnú hodinu biológie si užili naši šiestaci vďaka p. Perháčovej (maminka našej Terezky), ktorá okrem odborného výkladu deťom priniesla aj obrovský mikroskop, kopec preparátov - tie si mohli deti aj sami pripraviť (výsledok pozri na videu tu).  fotogaléria

 • Druhé stretnutie turistického krúžku malo zaujímavý cieľ: Návšteva 1. losej farmy v Revištskom Podzámčí. Pekné počasie a mnoho zážitkov so zvieratkami určite prekonalo únavu z putovania.    fotogaléria

 • Jesenné podujatia v ŠKD začali tradičným podujatím Koníčky, kone... Obidva koníky Sunny aj Asfaloth poslušne klusali a výborne si s deťmi rozumeli.

 • Žiaci 7.A a 7.B triedy sa v rámci hodín  chémie rozhodli navštíviť čističku odpadových vôd v Hliníku nad Hronom. Našimi  sprievodcami sa stali pán Ing. Svrčina a Krátky, ktorí nám objasnili celú technológiu čistenia. Napríklad sme sa dozvedeli, že celková dĺžka kanalizácie je približne 12,5 km. Na ČOV-ku je pripojených približne 95% domácností a účinnosť čistenia je vyššia ako 93%. Navštívili sme velín - riadiace centrum ČOV-ky. Sledovali sme cestu odpadovej vody a jej premenu na vodu úžitkovú, pričom najviac nám dali "zabrať" naše nosy.   fotogaléria

 •      V roku 1997 prišla rada Európy s myšlienkou vyhlásiť deň jazykov. Počas Európskeho roka jazykov v roku 2001 navrhol generálny tajomník rady Európy Terry Davis, aby sa tento deň oslavoval 26. septembra. Jeho úlohou je upozorniť verejnosť na jazykové bohatstvo Európy a cieľom tohto dňa je podporiť štúdium jazykov a tiež posilniť rešpekt k všetkým jazykom.

 • Kláštorný komplex v Hronskom Beňadiku sa stal  cieľom cesty našich siedmakov v rámci projektového vyučovania spájajúceho predmety Regionálna výchova, Výtvarná výchova, Slovenský jazyk i Dejepis. Čakalo nás zaujímavé vyučovanie v teréne. Spoznávať tajomstvá starobylého kláštora  naši žiaci začali na výstave v kláštornom gotickom kostole s názvom Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku. Sprevádzaní  pútavým rozprávaním nás po gotickom chráme previedla sprievodkyňa, ktorá nás zasvätila do minulosti kláštora i chrámu. Dozvedeli sme sa, že samotný chrám ukrýva mnohé tajomstvá: Kryptu šľachtického rodu Koháryovcov, v ktorej je uložených trinásť tiel - pod kostolom, relikviu Kristovej Krvi, repliku unikátneho Božieho hrobu a mnohé ďalšie. Potom sa z našich žiakov priamo na nádvorí  stali výtvarníci – pri autentickom znázornení gotických prvkov , kronikári – pri doplňovaní listín o benediktínskom komplexe i novinári – ktorí vložili do svojich článkov poznatky i dojmy z daného dňa. Naše putovanie za tajomstvami perly Pohronia sme ukončili peknou vychádzkou k neďalekej kaplnke.            fotogaléria

 • V rámci regionálnej výchovy navštívili naši štvrtáci blízky hrad Revište a oboznámili sa s jeho históriou.

  Vzťah detí k historickým hodnotám pomohla formovať aj pracovníčka OcÚ, pani Miháliková, ktorá deťom sprístupnila zozbierané predmety, viažuce sa k histórii Hliníka nad Hronom.   fotogaléria

 • Počas  tohtoročného prázdninového tábora nám počasie naozaj vyšlo. Pokiaľ ešte nebolo veľmi horúco, si deti zajazdili  na koníkoch, hrali sa na detskom alebo futbalovom ihrisku alebo čosi „majstrovali“ v triede alebo v ateliéri. Tretí deň sme sa išli kúpať do Žarnovice. Všetci zvládli aj celodennú turistiku na hrad v Revišstkom Podzámčí.

Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 482
  966 01 Hliník nad Hronom
 • +421 x 0456761325
  IČO: 37831429

Fotogaléria