Navigácia

Partners

Piatok 9. 10. 2015

Zvonenia

       

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 482
  966 01 Hliník nad Hronom
 • +421 x 0456761325
Počet návštev: 1901383

Mapa

Z lietadla...

 

Novinky

 • Návšteva zverofarmy

  Druhé stretnutie turistického krúžku malo zaujímavý cieľ: Návšteva 1. losej farmy v Revištskom Podzámčí. Pekné počasie a mnoho zážitkov so zvieratkami určite prekonalo únavu z putovania.    fotogaléria

 • Koníčky, kone

  Jesenné podujatia v ŠKD začali tradičným podujatím Koníčky, kone... Obidva koníky Sunny aj Asfaloth poslušne klusali a výborne si s deťmi rozumeli.

 • Exkurzia do ČOV

  Žiaci 7.A a 7.B triedy sa v rámci hodín  chémie rozhodli navštíviť čističku odpadových vôd v Hliníku nad Hronom. Našimi  sprievodcami sa stali pán Ing. Svrčina a Krátky, ktorí nám objasnili celú technológiu čistenia. Napríklad sme sa dozvedeli, že celková dĺžka kanalizácie je približne 12,5 km. Na ČOV-ku je pripojených približne 95% domácností a účinnosť čistenia je vyššia ako 93%. Navštívili sme velín - riadiace centrum ČOV-ky. Sledovali sme cestu odpadovej vody a jej premenu na vodu úžitkovú, pričom najviac nám dali "zabrať" naše nosy.   fotogaléria

 • Európsky deň jazykov

       V roku 1997 prišla rada Európy s myšlienkou vyhlásiť deň jazykov. Počas Európskeho roka jazykov v roku 2001 navrhol generálny tajomník rady Európy Terry Davis, aby sa tento deň oslavoval 26. septembra. Jeho úlohou je upozorniť verejnosť na jazykové bohatstvo Európy a cieľom tohto dňa je podporiť štúdium jazykov a tiež posilniť rešpekt k všetkým jazykom.

 • ZA TAJOMSTVAMI PERLY POHRONIA

  Kláštorný komplex v Hronskom Beňadiku sa stal  cieľom cesty našich siedmakov v rámci projektového vyučovania spájajúceho predmety Regionálna výchova, Výtvarná výchova, Slovenský jazyk i Dejepis. Čakalo nás zaujímavé vyučovanie v teréne. Spoznávať tajomstvá starobylého kláštora  naši žiaci začali na výstave v kláštornom gotickom kostole s názvom Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku. Sprevádzaní  pútavým rozprávaním nás po gotickom chráme previedla sprievodkyňa, ktorá nás zasvätila do minulosti kláštora i chrámu. Dozvedeli sme sa, že samotný chrám ukrýva mnohé tajomstvá: Kryptu šľachtického rodu Koháryovcov, v ktorej je uložených trinásť tiel - pod kostolom, relikviu Kristovej Krvi, repliku unikátneho Božieho hrobu a mnohé ďalšie. Potom sa z našich žiakov priamo na nádvorí  stali výtvarníci – pri autentickom znázornení gotických prvkov , kronikári – pri doplňovaní listín o benediktínskom komplexe i novinári – ktorí vložili do svojich článkov poznatky i dojmy z daného dňa. Naše putovanie za tajomstvami perly Pohronia sme ukončili peknou vychádzkou k neďalekej kaplnke.            fotogaléria

 • Zážitkové vyučovanie na vlastivede

  V rámci regionálnej výchovy navštívili naši štvrtáci blízky hrad Revište a oboznámili sa s jeho históriou.

  Vzťah detí k historickým hodnotám pomohla formovať aj pracovníčka OcÚ, pani Miháliková, ktorá deťom sprístupnila zozbierané predmety, viažuce sa k histórii Hliníka nad Hronom.   fotogaléria

 • Letný detský tábor

  Počas  tohtoročného prázdninového tábora nám počasie naozaj vyšlo. Pokiaľ ešte nebolo veľmi horúco, si deti zajazdili  na koníkoch, hrali sa na detskom alebo futbalovom ihrisku alebo čosi „majstrovali“ v triede alebo v ateliéri. Tretí deň sme sa išli kúpať do Žarnovice. Všetci zvládli aj celodennú turistiku na hrad v Revišstkom Podzámčí.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 482
  966 01 Hliník nad Hronom
 • +421 x 0456761325

Fotogaléria