Navigácia

Partners

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Piatok 14. 5. 2021

Kalendár

Zvonenia

       

Počet návštev: 4060706

                  

Novinky

 • Pod týmto názvom piataci pracovali v projektovom vyučovaní. V dvoch blokoch, humanitnom a prírodovednom. V humanitnom bloku pokračovali v projektoch z online hodín Deň Zeme. V štyroch skupinách, Oheň, Voda, Zem, Vzduch riešili rôzne úlohy, pracovali s textom, kreslili na kamene, vyrábali panáčikov z plastových fliaš. Tí šikovnejší vymýšľali Ekorozprávky, pomocou hudobných nástrojov „zahrali“ dážď a búrku. Sami si nakoniec svoju prácu vyhodnotili. V prírodovednom bloku nazvanom V každej kvapke je voda deti hádali, koľko ml vytečie z kvapkajúceho kohútika. Deň sa vydaril, deťom nielen priniesol nové poznatky, ale aj veľa zážitkov.

 • 8.máj 1945 a jeho posolstvo sme si pripomenuli aj u nás na škole. Spomenuli sme udalosti, ktoré predchádzali tomuto výnimočnému dňu a venovali sme sa aj symbolom - pamätníkom padlých hrdinov, prostredníctvom ktorých im vzdávame úctu za ich hrdinstvo a statočnosť. Spomenuli sme aj pamätník SNP v našej obci i Ulicu 9.mája - (pomenovaná na znak úcty k našim osloboditeľom - v dôsledku časového posunu v Rusku - koniec 2. sv. vojny v Európe oslavovali až 9.mája). Mier, spolupráca a spolupatričnosť medzi národmi by malo byť aj posolstvo dnešnej doby i našich budúcich generácii...

 • Priletela pesnička z rozprávky až sem, zo 💗 ju, mamička, Tebe darujem...

  Tentokrát integrované tematické vyučovanie v 1.A triede prebiehalo na aktuálnu tému "Deň matiek". Naši prváčikovia o svojich mamičkách rozprávali veľmi pekne a počas celého dňa riešili úlohy z predmetov SJL, MAT, VYV, HUV a ANJ. Vyrobili pekné pozdravy a tematické knižky pre svoje mamičky. Nezaháľali ani v ŠKD, kde s pani vychovávateľkou nacvičili básničky a vyrobili z vďaky darčeky pre svoje mamičky.

 • Jarné upratovanie je v plnom prúde a s ním aj náš školský ZBER PAPIERA, ktorý bude prebiehať počas celého tohto mesiaca. Zviazaný papier/kartón môžete nosiť pánovi školníkovi, ktorý odvážené kilogramy ochotne pripíše k menu konkrétneho žiaka. V popoludňajších hodinách papier preberú aj naše pani upratovačky. Ďakujeme, že aj takýmto spôsobom môžeme spolu pomôcť našim lesom🌲🌲🌲.

 • Niet nad obyčajnú detskú úprimnosť a vďačnosť ❤️... Svojím vlastnoručne namaľovaným obrázkom piatačka Dorotka potešila nášho šikovného školníka a ocenila to, čo často považujeme za samozrejmé...

 • Trieda 2.A sa počas tematického dňa “Spoločenstvo mravcov” premenila na MRAVENISKO. Všetci žiaci pracovali usilovne celý deň. Oboznámili sa so životom mravcov, stavbou ich tela, potravou a úlohami jednotlivých členov mraveniska. Všetko pekne spracovali a svoju časť témy predstavili svojim spolužiakom. Nakoniec si spoločne jedno mravenisko spolu s mravcami vyrobili.

 • Žiaci 1.stupňa si tiež, ako i mnohí iní, spomenuli na Deň Zeme. Dňa 22. 4. 2021 v rámci tematického vyučovania riešili rôzne úlohy s environmentálnou tematikou. 27. 4. absolvovali outdoorové vyučovanie, kedy vyšli na čerstvý vzduch a pracovali na zadaných úlohách. O čo presne išlo? Čistili okolie školy od odpadkov, učili sa presádzať rastliny, vyrábali veselé kamienky s tematikou Dňa Zeme a mnoho iných. Nechýbalo ani zdravé občerstvenie v podobe teplého čaju a jabĺčka. Veru, nenudili sa 😉 !

 • Pod týmto názvom sa nieslo blokové vyučovanie našich ôsmakov, ktorí si počas prvého adaptačného týždňa zvykali na prezenčné vyučovanie. V aktivitách: Deň Zeme – kvízy, Stromy sú živé indikátory zdravia našej planéty, Strom života našej rodiny, Môj obľúbený strom – vlastná báseň, Strom v ľudovej slovesnosti, Vek stromu (Koľkoročné sú lipy na hliníckej Kalvárii?), Zrod stromu, zrod človeka (zo semienka nový strom aj človiečik), Strom a ročné obdobia, Vytvor krížovku, vylúšti krížovku - si overili svoje čitateľské, výtvarné, hudobné, matematické, prírodovedné zručnosti. Posúďte - akí sú šikovní!

 • 22. apríl je venovaný oslave našej modrej planéty, ktorá je pre ľudstvo životodarným, fascinujúcim a nenahraditeľným domovom. Dnes je zároveň ideálna možnosť upozorniť na náš ničivý spôsob života a aspoň malým prispením k jej ochrane jej pomôcť k lepším zajtrajškom.

  Pokiaľ sa chcete zapojiť do tohtoročných osláv Dňa Zeme, tak sa môžete zúčastniť celoslovenského vedomostného kvízu, ktorý má za cieľ pozitívne nás motivovať k ekologickejšiemu správaniu sa k našej planéte Zem.

  Vďaka EkoKvízu môžete bezplatne a hravou formou získať potrebné vedomosti o environmentálnych témach ako aj nástrahách súčasnej klimatickej krízy a možnostiach zmiernenia ich negatívneho dopadu.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu od pondelka 26. 4. 2021 prechádzajú všetci žiaci II. stupňa z dištančného vzdelávania na prezenčné vzdelávanie.

  Jednou z podmienok nástupu žiaka do školy je predloženie negatívneho výsledku testu. Žiak môže absolvovať antigénové testovanie a v pondelok pri nástupe predloží triednemu učiteľovi doklad o negatívnom výsledku testu (spolu s dokladom o negatívnom výsledku akéhokoľvek testu jedného zo zákonných zástupcov a s čestným vyhlásením).

 • Okresné kolo online matematickej súťaže Pytagoriáda sa uskutočnilo 13. a 14. apríla a úspešnými riešiteľmi sa stali nádejní matematici:

  P4: Viktor Polakovič (9. miesto)

  P5: Lucia Bindasová (4. miesto), Denisa Čačalová (22. miesto), Federica Paulína Kasarová (26. miesto)

  P6: Juraj Terek (4.miesto), Martin Moška (16.miesto), Sofia Jakušová (18.miesto)

  P7: Peter Kovalický (5.miesto)

  P8: Patrícia Šovčíková (5.miesto). Blahoželáme!

 • Naši kreatívni šiestaci sú kreatívni aj počas dištančného vzdelávania a po zadaní úlohy - zhotoviť model rastlinnej bunky na hodine biológie, neváhali ani chvíľu a pustili sa do práce. Vytvorili modely, ktoré je možné použiť aj ako pomôcku na vyučovanie. Natália Jánošová vytvorila dokonca hru, pomocou ktorej si žiaci môžu opakovať stavbu bunky a funkcie jednotlivých organel.

 • Naše blokové vyučovanie bolo zamerané na finančnú, čitateľskú a matematickú gramotnosť. Po prezentácii na danú tému sme vypracovávali jednotlivo, vo dvojiciach a skupinkách rôzne úlohy. Dozvedeli sme sa o rôznych druhoch bánk, osobných a sporiacich účtoch a druhoch sporení. Riešili sme príklady, slovné úlohy, vytvorili sme graf, sudoku, navrhli logo bánk a vyrobili darček z lepiaceho papiera. Prekvapenie nám prichystal náš spolužiak Viktor, ktorý nám zahral na jeho husličkách. Najúspešnejšieho riešiteľa čaká odmena! Žiaci 4.B

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme Vám, že prezenčné vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka začína 19. apríla 2021.

  Podmienkou nástupu žiaka na prezenčné vyučovanie je na základe uznesenia vlády č.160 a vyhlášky UVZ 132/2021 preukázanie sa platným negatívnym testom žiaka a jedného zo zákonných zástupcov + podpísané čestné prehlásenie. Tieto dokumenty môžete podať aj cez aplikáciu Edupage.

  Na základe novej vyhlášky UVZ č.175/2021 musia všetci žiaci školy používať na prekrytie horných dýchacích ciest počas vyučovania rúško.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu od pondelka 19. 4. 2021 prechádzajú žiaci 8. a 9. ročníka z dištančného vzdelávania na prezenčné vzdelávanie.

  Jednou z podmienok nástupu žiaka do školy je predloženie negatívneho výsledku testu. Žiak môže absolvovať antigénové testovanie a v pondelok pri nástupe predloží triednemu učiteľovi doklad o negatívnom výsledku testu (spolu s dokladom o negatívnom výsledku akéhokoľvek testu jedného zo zákonných zástupcov a s čestným vyhlásením).

 • Aj posledný marcový deň sa niesol v duchu knihy a online čítania nezmyselných príbehov 😉. Žiaci sa preniesli do Krajiny Zázračno, kde je všetko možné a nič nemožné. Pre žiakov 1. A a žiakov 5. A vyučovanie v podobe rovesníckeho učenia, malo nesmierny význam. Prváci si precvičovali čitateľské zručnosti a naopak piataci predviedli zručnosti prezentačné. Piataci čítali prvákom svoju vlastnú nonsensovú tvorbu🖌️📝. Prváčikovia na 1* počúvali s porozumením a pohotovo odpovedali na otázky pani učiteľky. Bolo to veľmi pekné spestrenie tak ako pre prvákov, tak i pre žiakov piateho ročníka, kde sa vzájomne prelínali medzipredmetové vzťahy a online spolupráca medzi týmito dvoma ročníkmi. A za všetko hovorili aj úsmevy, ktoré sa nám aspoň takto podarilo zachytiť.

 • Na základe zlepšenej epidemiologickej situácie Vám oznamujeme, že prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa začína v stredu 7.4.2021.

  Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny test jedného zákonného zástupcu/potvrdenie o prekonaní COVID- 19/ prípadne preukázanie sa o výnimke a čestné vyhlásenie. Test je platný 7 dní. ​​​​​​​

  Zároveň oznamujeme, že bude otvorený aj školský klub detí v čase od 6:30 do 15:00 hod. Deti, ktoré sa budú vzdelávať v škole budú mať zabezpečenú stravu (obed) v školskej jedálni.

 • V stredu 31. marca sa uskutočnilo online okresné kolo Matematickej olympiády, ktorého sa zúčastnili aj naši štyria šikovní chlapci, darilo sa im a stali sa úspešnými riešiteľmi:

  Juraj Terek, 6. ročník - 2. miesto, Peter Kovalický - 7.A - 1. miesto, Jakub Šlosiarik - 8.A - 2.miesto, Patrik Cabánik - 8.A - 5. miesto. Blahoželáme!

 • Vážení rodičia žiakov 2.stupňa,

  na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie MŠVVaŠ predpokladá, že po veľkonočných prázdninách nastane zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne: ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v 9. ročníku základných škôl, v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

 • Vážení rodičia a priatelia školy!

  Aj v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou o venovanie Vašich 2% z už odvedenej dane pre naše občianske združenie. Získané finančné prostriedky pomôžu Vašim deťom vzdelávať sa v čo najlepších podmienkach a čo najefektívnejšie.

  V mene deti Vám ďakujeme za prejavenú dôveru.

  Názov OZ: Združenie na rozvoj a podporu školy

  Adresa: Školská 482, 966 01 Hliník nad Hronom

  IČO: 37892801

  Tlačivo na stiahnutie

  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 • Ani dištančné vzdelávanie nezabránilo žiakom 4.A a 4.B triedy v ich tvorivom a jedinečnom prístupe k vypracovaniu zadaných tém z prírodovedy. V tematickom celku: Pátrame po tom, ako funguje ľudské telo, vymysleli a vyrobili makety pľúc a obehovej sústavy. Bádateľskú metódu použili pri meraní a zaznamenávaní tepu pri rôznej záťaži, vytvorili zdravý jedálny lístok a túto kapitolu ukončili tvorbou vlastného rodostromu. Ich práce sa im skutočne vydarili, veď posúďte sami 🙂.

 • Vychádzka do blízkej hory, či na Zminu na žiačky a žiakov štvrtých ročníkov čaká v letných mesiacoch. Zatiaľ sa starostlivo a zodpovedne dali na bádateľskú činnosť a odhaľovali, vyhľadávali a triedili rôzne informácie z kníh, encyklopédií a Internetu. Zamerali sa na výrobu herbára - kreslením listov lesných rastlín, no zaujímavejšie bolo zistiť a prekresliť stopy lesných zvierat. Niektorí žiaci sa vybrali hľadať stopy zvierat i do prírody. A ako sa im darilo? Tu sú niektoré práce...

 • Zapoj sa do ponožkovej výzvy 21. 3. 2021

  Ponožková výzva každoročne vrcholí 21. marca. Je to Svetový deň Downovho syndrómu a na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosíme dve rozdielne ponožky.

  Výzva je určená všetkým, ktorí chcú prijať solidaritu, búrať predsudky a podporiť ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny. Zároveň rozširuje povedomie o tom, že ľudská individualita robí tento svet krajším, pestrejším, zaujímavejším a inšpirujúcim. Obuj si dve rozdielne ponožky, odfoť ich a zdieľaj na sociálnych sieťach.

Fotogaléria

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 482
  966 01 Hliník nad Hronom
 • +421 x 0456761325
  IČO: 37831429

Fotogaléria