Navigácia

Partners

Streda 16. 1. 2019

Zvonenia

       

Počet návštev: 3102164

                  

Novinky

 • Bol príjemnou bodkou za posledným školským dňom v starom roku. Pani riaditeľka Kaššová s pani zástupkyňou Libovou na seba prevzali úlohu hostiteliek a od rána varili s pomocou p. kuchárok vonku na školskom dvore vianočný punč pre všetkých nás. Ony síce poriadne vymrzli, no my sme si pochutnali na výbornom predvianočnom punči. Prinesením vlastných hrnčekov sme sa vyhli aj zbytočnému plastovému odpadu, takže sme niečo pozitívne urobili aj pre životné prostredie. Atmosféra bola veľmi príjemná a uvoľnená a určite k tomu prispela aj možnosť spoločných stretnutí žiakov II. stupňa v priestoroch dolnej chodby a priľahlých tried, kde sme si mohli s kamarátmi z iných ročníkov „podrkotiť“, pozrieť rozprávku, zahrať si spoločenskú hru alebo si odbehnúť do telocvične na bedminton, stolný tenis či vybíjanú. Bol to skvelý deň!

 • Je už neodmysliteľne niekoľko rokov súčasťou predvianočnej atmosféry v našej škole. Potešiť niekoho, koho máte radi, napísať mu milý vianočný pozdrav, poďakovanie či krátky vinš využilo aj tento rok mnoho z vás. Redakcia Poškorádia veru mala čo robiť, kým roztriedila tohtoročnú vianočnú poštu. Nakoniec 258 vianočných pozdravov putovalo posledný deň pred prázdninami do rúk chlapcov, dievčat, celých kolektívov tried, ale i pani učiteliek a pánov učiteľov. Majiteľmi najväčšieho počtu vianočných pozdravov boli jednotlivci v 5., 6. a 8. ročníkoch. Veríme, že vianočná pošta vás potešila a zachová si minimálne toľko priaznivcov ako tento rok.

 • Slovensko spieva koledy

  Takýto názov mal už druhý ročník, veľmi pekného predvianočného podujatia, ktorý pripravila sieť regionálnych týždenníkov MY a do ktorého sa podvečer 12. decembra zapojili aj naši žiaci. Pri adventnom venci pred budovou starej školy sa naši dobrovoľní speváci a DFS Makovička pridali k členom chrámového zboru a spoločne zaspievali 5 vianočných kolied. Atmosféra bola výborná, pretože vianočné koledy si zaspievali aj miestni obyvatelia a všetci, ktorí si prišli vychutnať predvianočné posolstvo pokoja, lásky a dobrej vôle.

 • Šiestaci sa aj tento rok mohli na hodinách regionálnej výchovy aspoň na chvíľu preniesť v čase a okúsiť atmosféru a zvyky tzv. stridžích dní. Inšpirovaní minulosťou sa šiestaci v skupinách sami podujali stridžie dni vo vlastnom podaní svojim spolužiakom aj priblížiť. Výbornú prezentáciu zvykov na Luciu predviedli chlapci zo 6.B v zložení Mathias, Maťo, Lukáš a Tomáš, za čo si zaslúžili veľký obdiv a pochvalu

 • Vieme, že Vianočná pošta je slabšou konkurenciou pre dnes oveľa rýchlejšiu a obľúbenejšiu elektronickú poštu, no napriek tomu ju každoročne ponúkame pre všetkých žiakov , ktorí majú radi obyčajný papierový pozdrav. Pozdrav, ktorý je originálny, trvácny a určený konkrétnemu kamarátovi, kamarátke. Príležitosť vyrobiť si takýto vianočný pozdrav tento rok ponúkli žiakom p. učiteľky Ištóková a Jenatová, aby aj naša školská Vianočná pošta bola originálna nielen slovom, ale aj formou. Vyrobiť si originálny vianočný pozdrav prišli tentokrát piataci i šiestaci.

 • V dobrých skutkoch sa pokračovalo, pretože taký istý balík drobností od všetkých triednych kolektívov putoval aj do Domova dôchodcov v Novej Bani. Seniorov, ktorí svoju jeseň života prežívajú spoločne v tomto zariadení naši žiaci osobne navštívili už v októbri. Na predvianočnú návštevu sa tentokrát vybrali niektorí členovia DFS Makovička spolu s p. učiteľkou Sondíkovou, aby nielen odovzdali vianočný balík drobností, ale milých seniorov potešili spevom i tancom. O tom, že Makovička priniesla do Novej Bane príjemnú vianočnú atmosféru, radosť a lásku svedčila spokojnosť a slzičky šťastia v očiach týchto milých ujov a tiet

 • Naši šiestaci si od minulého školského roka v rámci projektu Listoví kamaráti vymieňajú listy so seniormi z Domova sociálnych služieb vo Veľkej Lehote. V predvianočnom období sa ich rozhodli potešiť, a tak pre nich pripravili balík drobností z nášho Vianočného jarmoku. Túto peknú myšlienku podporili všetky triedy v našej škole a s radosťou pribalili našim listovým kamarátom malú drobnosť. Za tento pekný skutok si všetky triedy zaslúžia veľkú pochvalu!

 • Ďakujeme všetkým, ktorí podporili našu školu počas Vianočného jarmoku. Výťažok z jarmoku použijeme na spolufinancovanie projektov a aktivít školy.

  Mgr. Katarína Kaššová, riaditeľka ZŠ

 • Na pondelok 17.12.2018 sa mimoriadne tešili žiaci 9.A triedy. Čakalo ich totiž zážitkové vyučovanie s pani Ing. Perháčovou, vysokoškolskou pedagogičkou z Katedry biológie a všeobecnej ekológie Technickej univerzity vo Zvolene. Spoločne sme strávili dve vyučovacie hodiny a žiaci si vyskúšali tvoriť rôzne preparáty. Žiaci boli veľmi šikovní, a preto sme mohli pod mikroskopom vidieť napríklad prieduchy na listoch i viacero druhov baktérií. Ďakujeme pani Perháčovej za ochotu prísť medzi nás.

 • v decembri vždy predznamenávajú náš povestný a veľmi obľúbený Vianočný jarmok. Aj tento rok sme sa naň pripravovali v tvorivých dielňach, ktoré nám tentokrát vyšli na deň sv. Mikuláša, a tak sme spojili príjemné s užitočným. V každej triede sa pracovalo veľmi usilovne a tvorivo. V mnohých triedach s radosťou pomáhali aj maminky, staré mamy či tety. Tento rok sme dokonca využili aj školskú dielňu a kuchynku, len aby sme mohli zrealizovať to, čo sme si naplánovali. V triedach hrali vianočné koledy, varil sa voňavý čaj, zdobili sa medovníky, piekli sa vianočné oblátky a pod šikovnými rukami našich žiakov sa „rodili“ originálne drobnosti. Jednoducho, všetko v ten deň voňalo a „žilo“ prípravami na blížiaci sa Vianočný jarmok.

 • V dňoch 13. - 14. decembra prebehli školské kolá matematickej súťaže Pytagoriáda. Zúčastnilo sa 59 žiakov. Uspešnými riešiteľmi sú:

  3. ročník: Linda Boboková, Sofia Čierťaská

  4. ročník: Richard Boldiš, Timotej Kráľ, Samuel Kolár, Juraj Terek

  5. ročník: Šimon Bartošík, Tomáš Vallo, Marek Tatár, Adela Považanová

  6. ročník: Patrik Cabánik, Marek Žiak, Hana Kmeťová, Jakub Šlosiarik

  7. ročník: Martin Kajanovič, Hugo Demko.

  V okresnom kole 26. a 27. marca 2019 im budeme držať palce.

 • V okresnom kole Technickej olympiády nás reprezentovali traja žiaci, ktorí si mali možnosť zmerať svoje praktické zručnosti a svoju šikovnosť so svojimi rovesníkmi. V „A“ kategórii si z tejto súťaže priniesli pekné 2. miesto Michal Cabánik z 9. A a Vladimír Macko z 8. B. V kategórii „B“ nenašiel premožiteľa Patrik Cabánik zo 6. A, ktorý si vybojoval skvelé 1. miesto. Chlapcom gratulujeme!

 • Školský parlament usporiadal Katarínsku diskotéku v piatok, 23.11. Účastníci sa zabavili pri hudbe a tanci, vyhrali ceny v tombole, súťažili vo vyšívaní svojich iniciálov a cenu za najoriginálnejšie folklórne oblečenie získal Stanko Mikuláš.

 • Katka Hrachová, naša bývalá deviatačka, je nominovaná na Detský čin roka. Detský čin roka je ojedinelý školský projekt zameraný́ predovšetkým na netradičnú formu vzdelávania v oblasti etickej výchovy. Záštitu nad týmto podujatím má samotný prezident SR, Andrej Kiska. Detské príbehy sú výnimočnou výpoveďou o svete detí i spoločnosti.

  Takým je aj príbeh Katky, ktorý sa dostal medzi 35 nominovaných skutkov v siedmich kategóriách. V online hlasovaní môžete Katke poslať aj váš hlas. Urobiť tak môžete ešte do 30.11.2018. Podporte obdivuhodný čin Katky Harachovej. Hlasom môžete prispieť TU.

 • Začiatkom novembra si mali možnosť žiaci 8. a 9. ročníkov zmerať svoje jazykové znalosti a komunikačné zručnosti v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka. Tohtoročná účasť – 22 žiakov nás naozaj potešila, pretože zvládnutie všetkých úloh nebolo “žiadnou prechádzkou ružovou záhradou“. Vedomosti si overili v teste, čitateľskú gramotnosť v úlohách na porozumenie, štylistiku pri transformácii textu na iný slohový žáner a jazykovo--prezentačné zručnosti v poslednej časti olympiády, v ktorej museli vo vymedzenom čase text na zadanú tému nielen vytvoriť, ale ho pred všetkými spolužiakmi a porotou aj predniesť(pozn., nie čítať).Práve táto časť (u žiakov najobávanejšia), pre porotu najtvorivejšia zas raz potvrdila, že máme nielen šikovných, ale aj tvorivých žiakov, preto si všetci účastníci OSJL zaslúžia jednu veľkú pochvalu! Stupne víťazov si podelili títo žiaci:

 • Aj v tomto školskom roku pokračujeme v sérií putovaní po našich obciach regiónu a spoznávame to, čo nemáme v učebniciach. ...A vlastne, keby sme aj mali, je predsa lepšie „ raz vidieť, ako stokrát počuť“.

  Prvou zastávkou nášho regionálneho putovania bola Lehôtka pod Brehmi. Táto obec pre žiakov nie je celkom neznáma, pretože v 5.ročníku jej časťou prechádzajú pri svojom turistickom výstupe na Szabóovu skalu, pod ktorou sa samotná obec rozprestiera. Ako inak, aj tu sme začali našu „spoznávačku“ pri erbe obce, ktorý nájdete pri samotnom vstupe do obce, ale aj na budove obecného úradu. Naše ďalšie kroky smerovali ku Gazdovmu dvoru, kde sme už síce v značne oklieštenom množstve, ale ešte predsa našli a na „živo“ mohli vidieť stroje a náradie, ktoré v minulosti nechýbali na žiadnom gazdovskom dvore.

 • Dňa 19.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z Anglického jazyka. Olympiáda sa konala v dvoch kategóriách. V kategórii 1A súťažili 14 žiaci z 5., 6. a 7. ročníka a v kategórii 1B súťažili 13 žiaci z 8. a 9. ročníka. Žiaci zabojovali pri neľahkých úlohách, v ktorých museli preukázať nielen svoje vedomosti v písomnom, ale aj v ústnom prejave. Všetci zúčastnení si zaslúžia veľkú pochvalu a tí najlepší sú :

  Kategória 1A :

  1. miesto: Tomáš Vallo (5.B)

  2. miesto: Patrik Cabánik (6.A)

 • Nová Baňa patrila k stredoslovenským slobodným kráľovským a banským mestám. Od stredoveku v tunajších baniach prebiehala ťažba zlata i striebra. Jej história získala európsky rozmer prvým použitím hnacej sily pary na kontinente v roku 1722. Ohňový atmosférický stroj anglického konštruktéra Izáka Pottera slúžil na čerpanie banských spodných vôd. A práve toto mestečko sme navštívili s dejepisným krúžkom a spoznali sme jeho minulosť prostredníctvom návštevy Pohronského múzea. Okrem toho sme s našimi šikovnými deviatačkami navštívili i tamojší domov dôchodcov a sprostredkovali sme im pohľad na 100- ročie vzniku našej 1. ČSR. Bola to zaujímavá skúsenosť pre nás všetkých.

 • Aj tento školský rok zorganizovali žiaci šiesteho ročníka dobrovoľnú zbierku pre psí útulok „Strážni anjeli“ v Žiari nad Hronom. Vyzbierali krásnych 172 €. Všetkým veľmi pekne ďakujeme. Psí útulok žiaci navštívili na prelome mesiacov október a november. Peniažky odovzdali majiteľom útulku a okrem toho pre psíkov priniesli aj rôzne hračky a maškrtky. A za krásneho jesenného počasia poriadne vyvenčili malých aj väčších „havkáčov“. Havkáči sa tešili, šiestaci tiež a odchádzali so slovami, že útulok opäť navštívia, dokonca sa niektorí pohrávali aj s myšlienkou, že by si niektorého psíka adoptovali.

 • Naši druháci z „áčky“ a „béčky“ navštívili dopravné ihrisko v ZH. V teoretickej časti sa dozvedeli o správaní na chodníku, na ceste, po ktorej strane majú chodiť chodci a cyklisti. Praktická časť bola zaujímavejšia. Bicykle a kolobežky ožili v rukách malých vodičov, ktorí museli rešpektovať pravidlá cestnej premávky a svetelnú signalizáciu. Naučili sa dodržiavať pravidlá, správne reagovať, spolupracovať a rešpektovať ostatných. Žiakom sa akcia veľmi páčila. Odchádzali odtiaľ s novými poznatkami, skúsenosťami a zážitkami.

 • Zdravie je predpokladom kvalitného života a jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré ho ovplyvňujú, je výživa a pohyb. Preto sme sa na našej škole v týždni od 15. – 19. októbra venovali tejto téme hlbšie. Zapojili sme sa do VI. ročníka projektu „ Hovorme o jedle.“ Žiaci 1. stupňa sa zúčastňovali výchovno -vzdelávacích aktivít podľa jednotlivých denných tém. Uskutočnila sa celoškolská súťaž o „Naj“ jablko, mrkvu a orech. Pani kuchárky v školskej jedálni, žiačky 2.stupňa a škola varenia pripravili ochutnávku zdravej pomazánky, jabĺk a mlieka. Dúfame, že poznatky, ktoré žiaci získali, sa stanú súčasťou ich zdravého životného štýlu.

 • Tradičnou jesennou súťažou býva každoročne súťaž O najkrajšie tekvicové strašidlo. Október patrí tekviciam, ktoré vyrábajú deti nielen v škole na hodinách techniky, ale aj doma. Keďže je to súťaž, niekto vyhráva. A tento rok sa našim žiakom darilo takto:

  1. miesto - Linda Boboková, 3.A, 2. miesto - Alexandra Klimanová, 6.B, Ema Prachárová, 3.A a Adam Prachár, 2.B a 3. miesto si zo súťaže odniesli Jakub Valachy z 3.A a Nikol Švecová, 3.A.

  Všetkým ďakujeme.

 • V piatok, 5. októbra 2018, sme privítali dve študentky z bilingválneho gymnázia, aby porozprávali žiakom z druhého stupňa o svojich zážitkoch zo študijného pobytu na strednej škole v USA a skúsenosti z výmenných pobytov.

 • Toto výnimočné mesto na severovýchode Francúzska sme mali možnosť spoznať s našimi tromi bývalými žiačkami – Ninkou Jakušovou, Katkou Köpplovou a Timkou Varsovou začiatkom októbra. Dievčatá ako šikovné výherkyne minuloročnej súťaže „ Medzníky II.svetovej vojny a SNP“ získali túto výnimočnú cestovateľskú a poznávaciu cenu prostredníctvom pozvania nášho europoslanca p. Vladimíra Maňku a vďaka sprostredkovaniu p.plukovníka Bulka. Obom patrí naše veľké poďakovanie. Vďaka nim sme nahliadli do fungovania Európskeho parlamentu (uskutoční sa tu 12 plenárnych zasadnutí v roku, zvyšné aktivity zostávajú v Bruseli), zúčastnili sme sa na stretnutí s p. Vladimírom Maňkom, ktorého sprevádzal p. Patrik Herman. Obaja páni preukázali veľmi pekný ľudský prístup i pri pomoci deťom s neľahkým osudom. Boli sme pozvaní na slávnostné otvorenie výstavy na pôde Europarlamentu „Banská Štiavnica – 25 rokov lokalitou svetového dedičstva Unesco“. Navštívili sme Európsky súdny dvor pre ľudské práva, kde sme sa dozvedeli o poslaní tejto inštitúcie. Očarené sme boli i históriou a atmosférou tohto mestečka. Obdivovali sme dominantu mesta – nádhernú katedrálu Nôtre-Dame de Strasbourg -postavenú v gotickom štýle z ružového pieskovca, ktorá je najvyššou stredovekou budovou v Európe . Toto nevšedné mesto na základe našich pozitívnych dojmov určite odporúčame navštíviť.:)

 • V októbri žiaci 3. A a 3. B triedy absolvovali vlastivedno – prírodovednú exkurziu do Novej Bane. V Pohronskom múzeu na nich čakala výstava obrazov, úžitkových i dekoračných výrobkov z drôtu. Deti veľmi zaujala tajná reč drotárov i samotné výrobky. Oboznámili sa s históriou regiónu, videli stálu geografickú i banícku expozíciu i drevorezby zo života ľudí v meste. Žiakov fascinovali fľaše trpezlivosti a replika Potterovho parného stroja. Ďalšou zastávkou exkurzie bol kostol Narodenia Panny Márie, kde si žiaci so zatajeným dychom prezreli obrazy z darov zeme. Niektorí z nich ani len netušili, že sa dá niečo podobné vyrobiť z ovocia, zeleniny, korenín, atď. Nakoniec svojimi telami odmerali približne 300 – ročnú lipu pred kostolom a načerpali z nej energiu do ďalšieho vzdelávania sa.

 • Deviataci a osem ôsmakov v dňoch 3. - 4. 10. 2018 sa zúčastnili dejepisnej exkurzie do Poľska. V prvý deň navštívili koncentračný tábor v Osvienčime, zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. Dodnes sa tu zachovalo 45 murovaných a 22 drevených barakov. Viditeľné sú aj zvyšky plynových komôr a kremačných jám pre pece. Popoludní si prehliadli historické centrum Krakova: Rynek Glowny, jedno z najväčších námestí v Európe postavené v renesančnom štýle, na ktorom dominuje stredoveká a dodnes funkčná tržnica Sukienica, Mariánsku baziliku s dvomi rôzne vysokými vežami. Druhý deň pokračovali v prehliadke Krakova - hradu Wawel a presunuli sa do jednej z najstarších soľných baní na svete nachádzajúcu sa pri obci Vielička neďaleko Krakova. V hĺbke 130 metrov sa nachádza soľné múzeum a v hĺbke 211 metrov stredisko na liečenie ochorení dýchacích ciest. fotogaléria

 • Utorok 25. 9. 2018 bol významný deň pre našich najnovších žiakov. V mene žiakov našej školy pripravili deviataci slávnostné imatrikulácie na prijatie prvákov. Pozvané boli i triedne pani učiteľky, pani riaditeľka, pani zástupkyňa, rodičia i starí rodičia. V trolovom svete plnom zábavy, rozprávkových bytostí, napínavých úloh, hudby i tanca pocestovali svetom cez jednotlivé kontinenty a spoločne všetci zvládli pripravené úlohy. Z rúk deviatakov dostali sladkú odmenu i Imatrikulačný list o oficiálnom prijatí do novej školy.

 • 26. september je Radou Európy vyhlásený za Európsky deň jazykov. Aj tento rok sme na tak významný deň nezabudli. Na hodinách anglického a nemeckého jazyka sa žiaci na 2. stupni opäť zoznámili s ďalšími európskymi jazykmi prostredníctvom internetu. Pracovali na počítačoch a tabletoch a vyhľadávali rôzne slová z oblastí ako napr. oblečenie, jedlá, nábytok, zvieratá, náradie...... Každý žiak vytvoril peknú kartičku a tie najkrajšie sme vybrali na nástenku. Deň spolužiakom spríjemnili aj dievčatá z Poškorádia a každá vyučovacia hodina začala pesničkou v inom cudzom jazyku. Žiakov na 1.stupni navštívila p. Harnová a spolu so svojím synom, ktorý prišiel oblečený v školskej uniforme z Brightonu, nám priblížili život, zvyky, tradície a školský systém vo Veľkej Británii. Okrem toho prácu a celý deň žiakom osladili aj pani kuchárky malou ochutnávkou. Anglický čaj s mliekom žiakom veľmi chutil.

 • V piatok 21. 9. 2018 sa žiaci 3. B triedy učili netradične. Maliarka, umelkyňa a ilustrátorka Eva Plamienka Dudášová učila žiakov slovenský jazyk, vlastivedu, prírodovedu a výtvarnú výchovu. Žiaci sa dozvedeli, kde sa nachádza Orava, Zázrivá, Vyšný Kubín a Dolný Kubín, kde sa nachádza Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá a čo je jej náplňou práce. Vysvetlila žiakom, čo majú urobiť pri nájdení poranených živočíchov alebo nesamostatných mláďat. Rozprávala o vtákoch našich hôr a záhrad, aké sovy máme v našej krajine. Orol skalný zaujal chlapcov. Dozvedeli sa, ako ľudia nielen chránia, vytvárajú medzinárodné projekty na záchranu tohto majestátneho dravca, ale ohrozujú jeho existenciu pytliactvom a vykrádaním hniezd. Čítanie z mladosti M. Figuli zaujalo dievčatá. Žiaci sa naučili kresliť Plamienku driemavú a Orla skalného, pričom sa spoločne zabavili. Plamienka Evka im ukázala ilustrácie, obrázky zvierat a prírody, ktoré vymyslela a nakreslila. Žiakom sa tento deň tak páčil, že by si ho chceli zopakovať a pozvať Plamienku znova medzi nás.

 • V piatok 21. 9. 2018 do našej školy pricestoval z Dolného Kubína vzácny hosť - maliarka a ilustrátorka Eva Plamienka Dudášová z rodiny Margity Figuli. Rozprávala deťom o Margite Figuli, Vyšnom Kubíne, rodisku jej rodiny a o ich rodnom dome, v ktorom sa narodil aj P. O. Hviezdoslav. Čítala tretiakom z tvorby Margity Figuli. Žiaci zaujato počúvali príbehy z mladosti spisovateľky. Balada o Jurovi Jánošíkovi sa žiakom veľmi páčila. Milá Plamienka priniesla deťom maľovanky Juríčka a obrázky z vlastnej tvorby. Na záver hodiny rozdala žiakom obrázky a pohľadnice, z ktorých sa deti veľmi tešili .

 • V piatok 21.9. 2018 naši ôsmaci v rámci účelového cvičenia absolvovali turistickú vychádzku a navštívili ČOV v Hliníku nad Hronom. Pán Krátky ich oboznámil s celým procesom čistenia komunálnych vôd, dozvedeli sa, že bola vybudovaná v roku 2000 a r. 2012 kompletne zrekonštruovaná. Je postavená pre 4200 obyvateľov, takže ešte máme v Hliníku rezervu. Pracuje bez chémie, využíva mechanické a biologické metódy čistenia. Na vlastné oči a nosy sa žiaci presvedčili, aká voda priteká do čističky a aká vyteká.

 • V piatok 21. 9. 2018 sa naši deviataci v rámci jesenného účelového cvičenia vybrali pešo cez Hlinícku horu, Nividzskú dolinu, popri vyhnianskej záhradkárskej oblasti až na najväčšie vulkanitové kamenné more na Slovensku na úpätí vrchu Kamenná pri Vyhniach (od roku 1937 prírodná rezervácia). Na ich bezpečný presun lesom dohliadal aj vlčiak. Tí, ktorým zostali sily aj na peší návrat domov, prešli cca 11 km. Všetci však zažili krásny jesenný turistický deň.

 • Vážení rodičia,

  spoločnosť TalkTalk ponúka Vašim deťom intenzívny kurz angličtiny s rodenými lektormi.

  Kurz sa uskutoční v termíne 18.-22.3.2019 v ZŠ Hliník nad Hronom. V prípade záujmu o kurz vyplňte, prosím, predbežný prihlasovací on-line formulár. Po prihlásení žiak dostane záväznú prihlášku s ďalšími informáciami. Prihlásiť sa môžu aj žiaci 1.stupňa na 15-hodinový kurz. Prihlasovanie končí 30.septembra 2018.

  https://www.survio.com/survey/d/R8G1W2L5N6P1X1V4S

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Veľa úspechov...

 • 26 detí prežilo júlový prázdninový týždeň v letnom tábore. Okrem zdokonaľovania sa v angličtine s Michalom a Jankou na deti čakalo množstvo zaujímavých aktivít, tvorivé dielne, detská zábavná olympiáda či celodenný výlet do Banskej Štiavnice. Naučili sa nové tance s Lenkou, táborovú hymnu. Na záver všetci dostali certifikát o absolvovaní letnej jazykovej školy. Pozrite si krátke video.

  https://uloz.to/live/!ZRlMUqB4rR5q/letny-tabor-2018-mp4

 • Záver školského roka sa nesie nielen v rozdávaní vysvedčení, ktoré odrážajú celoročnú prácu žiakov o ich získaných vedomostiach, ale aj v odmeňovaní žiakov za ich aktívnu reprezentáciu školy v športových a vedomostných súťažiach. Malý darček a diplom prevzatý od vedenia školy za potlesku všetkých spolužiakov je úprimným ocenením ich snaženia.

 • Cieľom projektu bolo poskytnúť žiakom kontakt s anglickým jazykom v neformálnom a skutočnom kontexte, podporovať medzikultúrne mosty medzi žiakmi rôznych národností,rozvíjať lexikón a schopnosť písať a chápať anglický jazyk,podporovať komunikatívnu interakciu, spoločné a samostatné učenie. Partnerskou krajinou nám bolo Taliansko. Zapojilo sa doň 14 žiakov z 5.A a 5.B triedy. Komunikácia prebiehala v anglickom jazyku. Prostredníctvom padletu sme sa navzájom predstavili. V prezentácii sme partnerskú krajinu oboznámili s našou obcou a so Slovenskom. Výsledkom projektu bolo vytvorenie spoločného trojjazyčného obrázkového slovníka z bežných slov o Vianociach – joomag. Práca na projekte sa žiakom veľmi páčila a bol viditeľný záujem i zmysel učenia sa cudzieho jazyka.

 • V júni sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese anglickej poézie a prózy. Súťaže sa zúčastnili žiaci 1. i 2. stupňa, spolu 12 žiakov. Žiaci si takýmto spôsobom cibria pamäť a uvažovanie v anglickom jazyku. Všetkým patrí veľký obdiv a potlesk.

 • Výstava dekoračných i úžitkových hlinených výrobkov na konci šk. roka bola výsledkom práce žiakov z krúžku „Hra s hlinou“. Žiaci sa počas neho oboznámili s hlinou, rozvíjali jemnú motoriku a tvorivosť. Získali základy točenia na hrnčiarskom kruhu a získali zručnosť pracovať s plátkom hliny. Naučili sa odlievať a glazúrovať hlinené výrobky, ktoré prezentovali aj na školských akciách. Svoje výrobky predávali na vianočnom jarmoku. I tento rok sme sa zapojili do súťaže „Ochranárik 2018“, kde práca z hliny vyhrala 1. miesto v okresnom kole. Naše práce poslúžili aj ako presenty ku Dňu matiek.

 • Žiaci 2., 3. a 4. ročníka našej školy v tomto školskom roku dvakrát navštívili Divadlo Jozefa Gregora Tajovského. Najprv videli predstavenie „Smelý Zajko“ a v júni divadelné predstavenie „Polepetko. Pre žiakov to bola výzva, hlavne pre tých mladších, pretože cestovali verejnou dopravou – vlakom. Deti spoznali vlakovú stanicu, cestu zo stanice do divadla a samotné priestory divadla. Žiakov takouto formou učíme samostatnosti a zodpovednosti.

 • V predposledný týždeň školského roka (20.6.) sme sa všetci ôsmaci vydali na dobrodružnú exkurziu – odyseu energie do najmodernejšieho infocentra - Energoland Mochovce. Najprv nás čakala cesta vlakom do Levíc, potom autobusom ku vzdelávaciemu stredisku priamo vedľa obrovských chladiacich veží jadrovej elektrárne. Preskúmali sme celú evolúciu energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť (3D film), zistili sme, ako s energiou narábal človek v minulosti a ako dnes. Vyskúšali sme si niektoré z 33 interaktívnych sekcií, ktoré nám poskytli informácie o rôznych energiách, ich využití, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny. Mali sme priestor aj na "vybláznenie sa" - pred termozrkadlom, jazdou na motorke, crazy fotením v imaginárnych priestoroch elektrárne.

 • Oravský hrad je nepochybne jeden z najznámejších a najkrajších hradov na Slovensku. O tom sme sa presvedčili s triedami 6.A, 6.B a 7.B na našom koncoročnom výlete. Dozvedeli sme sa, že medzi jeho najvýznamnejších hradných pánov patril Matej Korvín, rodina Turzovcov či Jozef Pálfi alebo, že sa tu nakrúcalo viacero slovenských rozprávok – Kráľ Drozdia brada, Sokoliar Tomáš... Vypočuli sme si tajomnú legendu o Čiernej panej / Alžbete – manželky Juraja Turzu, ktorá blúdi s lampášom po hrade a dohliada naň. Aby tých zážitkov nebolo málo, na troch pltiach sme splavovali rieku Oravu a vypočuli sme si od pltníkov kopec vtipných príbehov i zaujímavostí. A dokonca niektorí z našich žiakov si túto záslužnú prácu pltníka mohli po ceste vyskúšať. Bol to skvelý deň.

 • S našimi deviatakmi sme sa boli „pozrieť“ na II. svetovú vojnu trochu inak. S jedným z najvýznamnejších politikov tohto obdobia – Winstonom Churchillom sme sa stretli v kine vo filme „NAJTEMNEJŠIA HODINA“. Sledovali sme osudové rozhodnutia tohto politika, ktorý viedol Veľkú Britániu proti Tretej ríši. Následne sme navštívili jeden z najvýznamnejších pamätníkov na Slovensku – Múzeum SNP, kde sme si pozreli skanzen ťažkej bojovej techniky v areáli múzea. Nevšedný deň pre nás všetkých.

 • Tento rok je pre nás, deviatakov, už posledný na tejto škole. Preto bol náš koncoročný výlet výnimočný a to vďaka nášmu pánovi učiteľovi Daubnerovi. Prichystal nám totiž obrovské prekvapenie – výlet ďaleko za hranice Slovenska, do talianskych Benátok. V piatok 1.6.2018, na Deň detí, sme nastúpili na rýchlik zo Žarnovice do Bratislavy. V Bratislave sme si počkali na autobus a s celým zájazdom sme sa počas noci odviezli až do prístavu Punta Sabioni. Odtiaľ sme sa loďou preplavili priamo do Benátok. Mali sme krásne počasie bez jediného obláčika. Spoznávali sme najrôznejšie zákutia Benátok. Nafotili sme si krásne fotky a videli mnoho nádherných zákutí, gondol a známych pamiatok. Aj keď nás boleli nohy a boli sme unavení, stále sme mali chuť ísť ďalej a vidieť niečo iné. Večer sme odchádzali z Námestia sv. Marca a nasadli na loď. Užili sme si posledné pohľady na Benátky a s nezabudnuteľnými zážitkami sme sa vydali na cestu domov. Pánovi učiteľovi by sme sa takto chceli poďakovať za krásne zážitky, veľa trpezlivosti počas štyroch rokov a za nádherný výlet. Bolo to niečo úplne iné, ako sme boli zvyknutí, a určite by sme si to radi všetci opäť niekedy zopakovali.

 • Predposlednú májovú stredu sme sa už tradične zapojili do 11. ročníka detského čitateľského maratónu Čítajme si ...2018. Tento rok sme prekonali minuloročné číslo zapojených čitateľov, pretože nás bolo o 26 viac ako vlani, takže nás čítalo presne 300 (138 žiakov na I. stupni a 162 žiakov na II. stupni). Veríme, že sa aj naším pričinením opäť podarí posunúť čitateľský rekord čítajúcich detí (minuloročný celoslovenský rekord bol 46 040 čítajúcich). Ďakujeme všetkým, ktorí sa do čitateľského maratónu zapojili.

 • V dňoch 22.5.2018 a 23.5.2018 sme my – deviataci mali možnosť prežiť zážitkové vyučovanie s pánom Radoslavom Černákom. Vyučovanie bolo zamerané na finančnú gramotnosť. Prostredníctvom hry Finančná sloboda sme sa učili narábať s peniazmi. Vo dvojiciach sme sa naučili nové pojmy, kde míňať peniaze a kde ich naopak ušetriť. Pán Černák nám všetko ochotne vysvetľoval a usmerňoval nás pri osvojovaní si pravidiel. Atmosféra v triedach bola pohodová, priateľská a zábavná. Určite by sme si to všetci radi zopakovali. Nina Jakušová, Timea Varsová 9.A

 • Žiaci 2.B triedy 15.5.2018 navštívili obecnú knižnicu. Pani knihovníčka J. Miháliková žiakov milo privítala, oboznámila ich s knižnicou a vysvetlila im, ako sa majú prihlásiť za jej členov. Prečítala žiakom zábavný príbeh a pripravila si pre nich vzdelávacie aktivity na čítanie s porozumením. Deťom sa v knižnici veľmi páčilo a okrem pekných zážitkov si odniesli domov aj prihlášky. Touto cestou chceme poďakovať pani Mihálikovej za jej ochotu a milý prístup.

 • ,,Noc zázrakov“ sa stala pomaly pre žiakov 3. ročníka (prvoprijímajúcich) tradíciou. Aj tento rok sa žiaci na ňu veľmi tešili. Konala sa z 18.5. na 19.5. a bola pre žiakov veľmi radostná a zaujímavá. Oboznámili sa cez aktivity so zázrakmi Pána Ježiša, povzbudili sa spoločnou modlitbou, taktiež si trochu zašportovali v telocvični so staršími spolužiačkami – animátorkami. A bolo aj do spevu. Žiakom sa veľmi páčilo prekvapenie, a to dvaja starší kamaráti s gitarami, ktorí ich naučili nové kresťanské piesne. Verím, že toto spoločné stretnutie duchovne obohatilo deti a prispelo k ich príprave na 1. sväté prijímanie. Týmto sa chcem poďakovať animátorkám (žiačky 8. a 6. roč.) a hlavne kolegyniam Mgr. Lenke Sondíkovej a Mgr. Lenke Mrázovej, za spoluprácu a pomoc pri tejto akcii.

 • Viete, že sme leteli s Martinom za jeho vysnívanou hviezdou?

  Táto objavná a dobrodružná cesta nám poodhalila niekoľko tajomstiev nášho čarovného vesmíru. Tetu Janku z Krajskej hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom sme so zatajeným dychom počúvali, pretože v každom z nás drieme malý objaviteľ a veľa nezodpovedaných otázok o našej Zemi, iných planetách, či Slnku…

  Veľmi radi sa na toto úžasné miesto vrátime. Žiaci - prváci

 • Dopravné ihrisko v ZH je pre žiakov veľmi obľúbeným a zážitkovým miestom, pretože si tu môžu všetko vyskúšať v praxi. Žiakov 2.A a 2.B triedy neodradilo ani nepriaznivé počasie. Vyskúšali si jazdu na kolobežkách i chôdzu pod dáždnikmi. Zistili, aká nebezpečná je mokrá vozovka a že vtedy musia byť ostražitejší. Vo vnútorných priestoroch im boli formou rozhovoru vysvetlené pravidlá cestnej premávky a ich dodržiavanie. Niektorí žiaci ich ovládali viac, iní menej. Teraz už všetci žiaci vedia, že bez prilby na bicykli ani na krok, vedia, po ktorej strane môžu ísť, atď. Deťom sa návšteva dopravného ihriska veľmi páčila.

 • Hoci je mesiacom knihy mesiac marec, žiaci 2. A navštívili obecnú knižnicu až v apríli. Dôvodom bola aj výstava obrazov, ktoré boli maľované horúcim voskom, technikou zvaná ENKAUSTIKA. Pani knihovníčka, Jana Miháliková, nám porozprávala o knižnici, jej vzniku, spôsobe vypožičania kníh a o prihlasovaní nových členov. Mnohé deti jej boli známe, pretože ju pravidelne navštevujú. Verím, že po tejto návšteve sa počet prihlásených členov zvýši. Zážitkovým čítaním a rôznymi hravými aktivitami nám spríjemnila chvíle v knižnici, za čo jej úprimne ďakujeme.

 • Počas tvorby mojej absolventskej práce s názvom Mozart a ja, som mala možnosť vďaka mojim rodičom navštíviť Salzburg – rodné mesto Mozarta. Tento výlet som dostala ako narodeninový darček a cez Veľkú noc som do Rakúska vycestovala aj so svojimi rodičmi. Okrem Salzburgu som bola aj v Hallstatte, St. Gilgene ( rodné mesto Mozartovej mamy) a St. Wolfgangu. Pani sprievodkyňa bola veľmi ochotná a prispôsobila celú exkurziu tomu, aby som sa dozvedela niečo nové aj o Mozartovi. V Salzburgu som navštívila jeho rodný dom, ktorý dnes slúži ako múzeum. Mojim rodičom som veľmi vďačná za tento krásny výlet a dúfam, že podobných výletov bude ešte veľa, pretože do cestovania som sa zamilovala. Informáciami z výletu som obohatila svoju absolventskú prácu a hodinu hudobnej výchovy v šiestych ročníkoch, kde som v role pani učiteľky mohla všetky zážitky ale aj fotografický materiál zužitkovať. Verím, že aj vďaka tomuto výletu bude moja absolventská práca o čosi zaujímavejšia. Nina Jakušová, 9.A

 • Vďaka našim žiačkám z 8.A triedy - Alexandre Mihálovej a Eme Krištofovej sa aj naša škola po prvýkrát prostredníctvom ich básní ocitla na pôde Literárneho gymnázia v Revúcej. Dievčatá sa zapojili do celoslovenskej súťaže vo vlastnej tvorbe Kukučínova literárna Revúca 2018. Ich dlhoročná snaha a záľuba boli aj ocenené. Alexandra Mihálová bola za svoje básne ocenená zlatým pásmom a Ema Krištofová sa dostala do bronzového pásma. Dievčatá sa v silnej konkurencii 98 básní od 50 autorov bez problémov presadili a potvrdili tak svoje umelecké kvality, ktoré, veríme, budú aj naďalej rozvíjať. Obom dievčatám srdečne gratulujeme!

 • Prvý májový piatok sme my, žiaci 8.A navštívili Epicentrum Lásky v Banskej Štiavnici. Je to zážitková expozícia venovaná najdlhšej ľúbostnej básni na svete – Maríne. Spojenie poézie a moderných technológii bolo perfektné. Originálny projekt, ktorý nás vtiahol do 19. storočia a dovolil nám spoznať Sládkoviča i jeho Marínu. Život Maríny sprítomnený cez priestory, v ktorých žila, všetky vydania tejto jedinečnej básne, Sládkovičove rukopisy a Marínine kresby či hovoriace obrazy, ktoré nám doslova vyrazili dych, všetko bolo premyslené do posledného detailu. Podarilo sa nám oživiť verše z tejto básne i na láskomeri si zmerať silu lásky nášho kolektívu cez verše z Maríny.

 • Ďalšia zaujímavá téma v tohtoročnej absolventskej práci deviatačky Kataríny Harachovej, ktorá získané a spracované informácie premenila do zorganizovania dobrovoľnej zbierky kníh pre Detský domov Maurícius v Kremnici, a to priamo na pôde našej školy. Je to obdivuhodná a inšpirujúca myšlienka premenená do konkrétnej aktivity, s ktorou Katarína ako deviatačka prišla sama. Teší ma, že nadobudnuté vedomosti a získané zručnosti z predmetu absolventská práca si aj touto formou overuje v praxi, kde komunikácia, spolupráca a empatia idú ruka v ruke.

 • Pri výbere témy svojej absolventskej práce deviatačka Emma Ulbríková ani len netušila, kam sa vďaka Netradičným povolaniam ( tak znie názov jej absolventskej práce) môže dostať. ... A predsa.

  Pri tvorbe svojho obsahu jednu kapitolu venovala najstresujúcejším povolaniam, kde sa dozvedela, že k nim okrem množstva iných povolaní, patrí aj povolanie hovorcu. Hovorcov je dnes ako maku (veď nakoniec, aj v našich triedach je ich dosť), ale byť hovorcom prezidenta Slovenskej republiky, to je už niečo špeciálnejšie. Pri našich debatách sme prišli na to, že by bolo fajn, keby p. hovorca súhlasil s nejakým rozhovorom. Nasledovala elektronická komunikácia, ktorá bola úspešná a pozvanie poradcu a hovorcu v jednej osobe, p. Romana Krpelana pre Emmu na rozhovor do Prezidentského paláca.

 • Už tradične sa so žiakmi šiesteho ročníka vyberáme za tajomstvami Perly Pohronia. Inak to nebolo ani tento školský rok. Dňa 7. 5. sme sa vybrali so žiakmi 6.A a 6.B triedy poznávať kultúru a históriu nášho regiónu.

  Navštívili sme kláštorný komplex v Hronskom Beňadiku. Žiaci boli oboznámení s históriou a pamiatkami gotického kostola pútavou prednáškou. Tým sa však naša exkurzia neskončila. Práve naopak, teraz bol rad na žiakoch. Na námestí pod kostolom sa na malú chvíľu stali umelcami a snažili sa stavbu zachytiť svojimi kresliacimi schopnosťami. Získané informácie z prednášky zas ako historici zúročili pri vypĺňaní pracovných listov.

 • Poznať dejiny ľudstva i históriu nášho národa je veľmi dôležité. Zúročiť svoje vedomosti sa i tento školský rok rozhodli niektorí deviataci zapojením do súťaže „Medzníky II. svetovej vojny“ . Museli poznať dejiny II. svetovej vojny , dejiny tohto obdobia v našom regióne, históriu i pamätníky SNP. Naše najúspešnejšie deviatačky - Ninka Jakušová, Katka Kὂpplová a Timka Varsová vytvorili 3 členný tím a ako jeden z 8 tímov postúpili do regionálneho kola tejto vedomostnej súťaže organizovanej Centrom voľného času v Žiari nad Hronom v spolupráci so Slovenským zväzom Protifašistických bojovníkov. Svojimi vedomosťami, šikovnosťou, zanietenosťou i pútavým predstavením spomienok svojich predkov na toto historické obdobie sa stali víťazkami tejto regionálnej súťaže a získali hodnotné ceny od nadácie Pantheon a 4-dňový zájazd do Štrasburgu do Europarlamentu. Tešíme sa s nimi a gratulujeme!

 • 27. 4. 2018 žiaci 2.B triedy navštívili Pamätnú izbu Andreja Kmeťa v Bzenici. Andrej Kmeť bol rímskokatolícky kňaz, slovenský archeológ, geológ, mineralóg, paleontológ, historik, botanik, etnograf a hlavne rodák obce Bzenica. Milá pani Benková pútavo porozprávala žiakom o živote Andreja Kmeťa. O tom ako študoval, tvoril, zbieral rastlinky, kamienky, ľudové kroje, písal knihy a poukázal na krásu slovenského národa nielen u nás, ale aj v zahraničí. Ukázala nám jeho rodný dom a pamätník. Žiakom sa vzdelávacia exkurzia veľmi páčila, zasiala do ich srdiečok zvedavosť po poznaní skutočných pokladov nášho národa. Za to, že sme mohli navštíviť Pamätnú izbu Andreja Kmeťa chceme poďakovať pánovi starostovi obce Bzenica M. Kováčovi, pani M. Benkovej a J. Forgáčovi, ktorý sponzoroval autobus.

Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 482
  966 01 Hliník nad Hronom
 • +421 x 0456761325
  IČO: 37831429

Fotogaléria